Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional

El Ple de la Corporació, reunit el 29 d’octubre de 1999, va acordar constituir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. El consell és un òrgan municipal complementari de consulta, anàlisi, debat, informació, elaboració de propostes, coordinació i també seguiment d’activitats i de projectes en l’àmbit de la solidaritat internacional i la cooperació al desenvolupament.

Els objectius del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional són:

  • Conèixer i, en el seu cas, elevar propostes als òrgans competents de l’Ajuntament per estendre i divulgar els valors de la solidaritat i la cooperació entre la ciutadania reusenca.
  • Promoure campanyes d’emergència per l’ajut humanitari.
  • Cooperar amb municipis d’altres països del mal anomenat tercer món i amb organitzacions supramunicipals dedicades a aquesta finalitat.
  • Fomentar i fer seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i també altres activitats relacionades amb aquest àmbit.

El consell està format per 32 ONG, un representant de la Federació d'Associació de Veïons de Reus (FAVR) i un representant de cadascun dels grups municipals.