Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 26/08/2016
E.g., 26/08/2016
Dilluns, 20/06/2011
Senyor/senyora, Per indicació del senyor Alcalde us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 20 de juny, a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal. 2. Mocions de l’Alcaldia sobre organització municipal....
[+]
Dimecres, 8/06/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 8 de juny de 2011, a les 9.30 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent: ORDRE DEL DIA Aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessions plenàries dels dies 15.04.2011 i 26.04.2011. Així mateix es convoca, als membres que en formin part, abans de l’inici de la...
[+]
Dimarts, 26/04/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 26 d’abril de 2011, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions municipals. Reus, 19 d’abril de 2011 L’alcalde Lluís Miquel Pérez Segura
[+]
Divendres, 15/04/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’abril de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’alcaldia. Autorització operació de crèdit a llarg termini a GUPSA 4. Moció...
[+]
Divendres, 4/03/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de març de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2010 4. Moció de l’...
[+]
Divendres, 28/01/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 28 de gener de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del decret de nomenament de la vicepresidenta del Consell...
[+]
Dimecres, 22/12/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de desembre de 2010, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1.1. Aprovació actes sessions anteriors. 1.2. Rectificació error material acta de data 23.07.2010, en relació a l’acord d’autorització d’una operació de crèdit a...
[+]
Dimarts, 2/11/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 2 de novembre de 2010 a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals. 2. Moció de l’Alcaldia. Aprovació reducció i ampliació del capital social d’INNOVA S.A. 3. Moció de l’Alcaldia....
[+]
Divendres, 15/10/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’octubre de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Autorització d'operació de crèdit a llarg termini d'AMERSAM 4. Assessoria...
[+]
Divendres, 17/09/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 17 de setembre de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diverses entitats i organismes autònoms...
[+]

Pàgines