Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 27/09/2016
E.g., 27/09/2016
Divendres, 8/07/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 8 de juliol, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent 1. Aprovació de l’acta del Ple de constitució de la nova Corporació 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia Donar compte de distintes resolucions de l’Alcaldia en matèria d’...
[+]
Dilluns, 20/06/2011
Senyor/senyora, Per indicació del senyor Alcalde us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 20 de juny, a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal. 2. Mocions de l’Alcaldia sobre organització municipal....
[+]
Dimecres, 8/06/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 8 de juny de 2011, a les 9.30 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent: ORDRE DEL DIA Aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessions plenàries dels dies 15.04.2011 i 26.04.2011. Així mateix es convoca, als membres que en formin part, abans de l’inici de la...
[+]
Dimarts, 26/04/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 26 d’abril de 2011, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions municipals. Reus, 19 d’abril de 2011 L’alcalde Lluís Miquel Pérez Segura
[+]
Divendres, 15/04/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’abril de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’alcaldia. Autorització operació de crèdit a llarg termini a GUPSA 4. Moció...
[+]
Divendres, 4/03/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de març de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2010 4. Moció de l’...
[+]
Divendres, 28/01/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 28 de gener de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del decret de nomenament de la vicepresidenta del Consell...
[+]
Dimecres, 22/12/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de desembre de 2010, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1.1. Aprovació actes sessions anteriors. 1.2. Rectificació error material acta de data 23.07.2010, en relació a l’acord d’autorització d’una operació de crèdit a...
[+]
Dimarts, 2/11/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 2 de novembre de 2010 a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals. 2. Moció de l’Alcaldia. Aprovació reducció i ampliació del capital social d’INNOVA S.A. 3. Moció de l’Alcaldia....
[+]
Divendres, 15/10/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’octubre de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Autorització d'operació de crèdit a llarg termini d'AMERSAM 4. Assessoria...
[+]

Pàgines