Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 26/04/2018
E.g., 26/04/2018
Divendres, 15/02/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 de febrer de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Donar compte de distintes resolucions d’Alcaldia en...
[+]
Dilluns, 21/01/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 21 de gener de 2013, que tindrà lloc a les 17 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent: ORDRE DEL DIA 1. Moció de l’Alcaldia. Incoar expedient de revocació a l’empresa Metrovacesa SA, de la concessió administrativa d’una parcel·la de domini públic amb la finalitat...
[+]
Divendres, 11/01/2013
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 11 de gener de 2013, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 2. Moció de l’alcaldia. Substitució i cessament d’un membre del Consell General de l’IMAC 3. Moció de l’Alcaldia....
[+]
Dissabte, 22/12/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de desembre de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Donar compte de resolució de l’alcaldia en matèria...
[+]
Divendres, 30/11/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 30 de novembre de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Substitució d’un membre del Consell Municipal de...
[+]
Dimarts, 6/11/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE Senyor, senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 6 de novembre de 2012, que tindrà lloc a les 09:45 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent: ORDRE DEL DIA Únic. Moció del Grup Municipal PSC-PM, relativa a l’estabilitat del pacte de govern, els objectius estratègics de l’equip de...
[+]
Dilluns, 29/10/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 29 d’octubre de 2012, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions autonòmiques. Reus, 25 d’octubre de 2012 L’alcalde Carles Pellicer Punyed
[+]
Divendres, 19/10/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 19 d’octubre de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Presa de possessió com a regidor de l’ajuntament de Reus del Sr. Germàn López Santamaria 2. Aprovació actes sessions anteriors 3. Informació de l’Alcaldia...
[+]
Divendres, 14/09/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 14 de setembre de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes dels dies 13 d’abril i 8 de juny de 2012 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Presa en coneixement...
[+]
Dijous, 2/08/2012
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 2 d’agost de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent: ORDRE DEL DIA MOCIÓ DE L’ALCALDIA 1. Moció de l’Alcaldia. Donar compte de l’informe de control financer dels exercicis 2009, 2010 i 2011 de les societats mercantils depenents de l...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.