Convocatòries del Ple

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 29/06/2016
E.g., 29/06/2016
Dimarts, 26/04/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 26 d’abril de 2011, a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals per les eleccions municipals. Reus, 19 d’abril de 2011 L’alcalde Lluís Miquel Pérez Segura
[+]
Divendres, 15/04/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’abril de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’alcaldia. Autorització operació de crèdit a llarg termini a GUPSA 4. Moció...
[+]
Divendres, 4/03/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 4 de març de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2010 4. Moció de l’...
[+]
Divendres, 28/01/2011
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 28 de gener de 2011, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Donant compte del decret de nomenament de la vicepresidenta del Consell...
[+]
Dimecres, 22/12/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 22 de desembre de 2010, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1.1. Aprovació actes sessions anteriors. 1.2. Rectificació error material acta de data 23.07.2010, en relació a l’acord d’autorització d’una operació de crèdit a...
[+]
Dimarts, 2/11/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió extraordinària del Ple, el dia 2 de novembre de 2010 a les 9 hores, en aquest Palau Consistorial amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals. 2. Moció de l’Alcaldia. Aprovació reducció i ampliació del capital social d’INNOVA S.A. 3. Moció de l’Alcaldia....
[+]
Divendres, 15/10/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 15 d’octubre de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació acta sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Autorització d'operació de crèdit a llarg termini d'AMERSAM 4. Assessoria...
[+]
Divendres, 17/09/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 17 de setembre de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diverses entitats i organismes autònoms...
[+]
Divendres, 23/07/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 23 de juliol de 2010, que tindrà lloc a les 12 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Informació de l’Alcaldia 2. Moció de l’Alcaldia. Acord de la Junta de Portaveus de rebuig a la sentència de l’Estatut 3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de...
[+]
Divendres, 18/06/2010
Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 18 de juny de 2010, que tindrà lloc a les 11 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 2. Informació de l’Alcaldia 3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres de diverses entitats i organismes autònoms...
[+]

Pàgines