Els pressupostos

L’expedient de pressupostos municipals de 2017 es porta a aprovació del plenari de l’Ajuntament el dimecres, 12 d’abril del 2017, en sessió extraordinària, i vinculada a una moció de confiança de l'alcalde. Aquests pressuposts s'aproven inicialment el 12 de maig, de forma automàtica, transcorregut el termini legal establert sense que s'hagués presentat cap candidat alternatiu. El Ple de l’Ajuntament de Reus aprova el 23 de juny de manera definitiva el pressupost consolidat de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les empreses municipals per a l’exercici 2017

Les grans xifres del Pressupost de 2017 són les següents:

  • Ajuntament: 110.700.642,12 (+2,88%)
  • Societats municipals: 214.160.827,79 (-0,60%)
  • Organismes autònoms: 7.320.351,16 (+1,17%)
  • Pressupost consolidat: 323.074.148,70 (+1,19%)

Seguiment pressupostari

Si voleu accedir a informació sobre seguiment pressupostari, la liquidació del pressupost o els comptes generals, ho podeu fer a través de l’espai del  Portal Reus Transparència.

Videos Relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.