Indicadors econòmics

D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, l'Ordre HAP 2105/2012 de l'ú d'octubre i la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial en el Sector Públic, l'art. 6 ap. 2 del Real Decret 635/2014, es publica als portals web, el període mig de pagament a proveïdors.

Període mig de pagament a proveïdors

Altres indicadors econòmics

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.