Les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d'aquest, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

El ple de 30 de juny de 2015 crea les següents comissions:

 • Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics
 • Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
 • Comissió Informativa de Serveis a la Persona
 • Comissió Informativa de Transparència
 • Comissió Especial de Comptes

Els integrants seran:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

 • Joaquim Enrech Garola (president)
 • Montserrat Vilella Cuadrada
 • Marc Arza Nolla (vicepresident)
 • Montserrat Caelles Bertran
 • Mariona Cuadrada Monteverde
 • Marta Llorens Pérez (suplent, Edgar Fernández Blázquez)
 • Xavier Angelergues Abellà (suplent, Oriol Ciurana Zaragoza)
 • Juan Carlos Sánchez Martínez (suplent, Guillermo Figueras Talarn)
 • Damián Morales Arcas (suplent, Sr.  Guillermo Figueras Talarn)
 • Andreu Martín Martínez (suplent, Ana Isabel Martínez Serrano)
 • Maria del Carmen Pozuelo Blanco (suplent, Sra. Sandra Guaita Esteruelas)
 • Noemí Llauradó Sans (suplent, Sra. Montserrat Flores Juanpere)
 • Sebastià Domènech Bosch (suplent, Sra.  Maria Dolors Compte Llusà)
 •  Jordi Cervera Martínez (suplent, Sr. Daniel Rubio Angosto)

Règim de reunions: dilluns alterns, a la tarda, excepte quan hagi sessió plenària, a l’edifici de la Hisenda Municipal (C/ Sant Llorenç).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

 • Marc Arza Nolla, president (suplent, Montserrat Vilella Cuadrada)
 • Hipòlit Monseny Gavaldà, vicepresident (suplent, Maria Dolors Sardà Lozano)
 • Joaquim Enrech Garola (suplent, Montserrat Vilella Cuadrada)
 • Montserrat Caelles Bertran (suplent, Maria Dolors Sardà Lozano)
 • Mariona Cuadrada Monteverde (suplent, Sra. Marta Puig Beltran)
 • Marta Llorens Pérez (suplent, Edgar Fernández Blázquez)
 • Oriol Ciurana Zaragoza (suplent, Xavier Angelergues Abellà)
 • Juan Carlos Sánchez Martínez (suplent, Josefa Labrador Barrafón)
 • Guillermo Figueras Talarn (suplent, Josefa Labrador Barrafón)
 • Andreu Martín Martínez (suplent, Sandra Guaita Esteruelas)
 • Ana Isabel Martínez Serrano (suplent, Maria del Carmen Pozuelo Blanco)
 • Montserrat Flores Juanpere (suplent,  Noemí Llauradó Sans)
 • Maria Dolors Compte Llusà (suplent, Sebastià Domènech Bosch)
 • Daniel Rubio Angosto (suplent, Jordi Cervera Martínez)

Règim de reunions: dilluns alterns, a la tarda, excepte quan hagi sessió plenària, a l’edifici del Mercat Central.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA

 • Montserrat Vilella Cuadrada (presidenta)
 • Maria Dolors Sardà Lozano, vicepresidenta (suplent, Sr. Joaquim Enrech Garola)
 • Montserrat Caelles Bertran (suplent,  Sr. Marc Arza Nolla)
 • Hipòlit Monseny Gavaldà (suplent, Sr. Joaquim Enrech Garola)
 • Mariona Cuadrada Monteverde (suplent, Sr. Xavier Angelergues Abellà) 23/01/2017
 • Marta Llorens Pérez (suplent, Sr. Edgar Fernández Blázquez) 23/01/2017
 • Marta Puig Beltran  (suplent, Sr. Oriol Ciurana Zaragoza) 23/01/2017
 • Josefa Labrador Barrafón(suplent, Sr. Guillermo Figueras Talarn)
 • Damián Morales Arcas (suplent, Sr. Guillermo Figueras Talarn)
 • Ana Isabel Martínez Serrano (suplent, Sr. Andreu Martín Martínez) 23/01/2017
 • Sandra Guaita Esteruelas (suplent, Sra. Maria del Carmen Pozuelo Blanco) 23/01/2017
 • Noemí Llauradó Sans (suplent Sra. Montserrat Flores Juanpere) Ple 15-02-2016
 • Maria Dolors Compte Llusà (suplent, Sr.  Sebastià Domènech Bosch)
 • Jordi Cervera Martínez (suplent, Sr. Daniel Rubio Angosto) Ple 29-01-2016

 Règim de reunions: dilluns alterns, excepte quan hagi sessió plenària, a la sala de l’entresòl del Palau Municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA

 • Montserrat Flores Juanpere (presidenta)
 • Montserrat Vilella Cuadrada (vicepresidenta)(suplent, Sra. Montserrat Caelles Bertran)
 • Marc Arza Nolla (suplent, Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà)
 • Joaquim Enrech Garola (suplent, Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà)
 • Maria Dolors Sardà Lozano (suplent, Sra. Montserrat Caelles Bertran)
 • Mariona Cuadrada Monteverde (suplent, Sra. Marta Puig Beltran) Ple 23/01/2017
 • Marta Llorens Pérez (suplent, Sr.  Edgar Fernández Blázquez) Ple 23/01/2017
 • Oriol Ciurana Zaragoza (suplent,  Sr. Xavier Angelergues Abellà) Ple 23/01/2017
 • Josefa Labrador Barrafón (suplent, Sr. Damián Morales Arcas)
 • Guillermo Figueras Talarn (suplent, Sr.  Damián Morales Arcas)
 • Sandra Guaita Esteruelas (suplent, Sr. Andreu Martín Martínez) Ple 23-01-2017
 • Maria del Carmen Pozuelo Blanco (suplent, Sra. Ana Isabel Martínez Serrano)Ple 23-01-2017
 • Montserrat Flores Juanpere (suplent Sra. Noemí Llauradó Sans) Ple 15-02-2016
 • Maria Dolors Compte Llusà (suplent, Sr. Sebastià Domènech Bosch)
 • Daniel Rubio Angosto (suplent, Sr.  Jordi Cervera Martínez) Ple 29-01-2016

Règim de reunions: dilluns alterns a la tarda, al Palau Municipal.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

(En el desenvolupament de les seves tasques s’aplicarà a la Comissió Especial de Comptes el sistema de vot ponderat)Sr. Joaquim Enrech Garola (suplent, Montserrat Vilella Cuadrada)

 • Xavier Angelergues Abellà
 • Juan Carlos Sánchez Martínez (suplent, Sr. Guillermo Figueras Talarm)
 • Andreu Martín Martínez (suplent, Sra. Sandra Guaita Esteruelas) Ple 23-01-2017
 • Noemí LLauradó Sans (suplent Sra. Montserrat Flores Juanpere)
 • Sebastià Domènech Bosch
 • Jordi Cervera Martínez (suplent, Sr. Daniel Rubio Angosto) Ple 29-01-2016

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.