Formulari de cerca

Normativa

L’Ajuntament de Reus va ser un dels pioners en la normalització lingüística de l’Administració local a Catalunya, en aprovar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana l’any 1988. Aquest reglament es va renovar i actualitzar l’any 2001, i després la sessió ordinària del Ple municipal del 26 de gener d'aquell any.

Reglament per a l'ús de la llengua catalana

A més de la normativa municipal, en aquesta pàgina també podeu consultar la legislació lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Altres webs de l'Ajuntament
Mostra Mostrar
Icona Telèfon 977 010 010        Icona Fax 977 010 210