Normativa

L’Ajuntament de Reus va ser un dels pioners en la normalització lingüística de l’Administració local a Catalunya, en aprovar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana l’any 1988. Aquest reglament es va renovar i actualitzar l’any 2001, i després la sessió ordinària del Ple municipal del 26 de gener d'aquell any.

Reglament per a l'ús de la llengua catalana

A més de la normativa municipal, en aquesta pàgina també podeu consultar la legislació lingüística de la Generalitat de Catalunya.