Presentació

Montserrat Vilella

Històricament, Reus ha fet de la salut un àmbit de treball estratègic al voltant del qual han confluït iniciatives impulsades tant des del sector públic com des del sector privat i el món associatiu: el projecte de l’Institut Psiquiàtric Pere Mata, la tasca de l’Institut de Puericultura Dr. Frias, la creació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, o l’assumpció per part municipal de la gestió de l’Hospital Universitari Sant Joan en són exemples evidents que han tingut també projecció en el territori.

En aquest context, la Regidoria de Salut té com a objectiu definir un espai de trobada, de diàleg i de treball en temes de salut i de sanitat pública amb tots els agents amb presència efectiva a la ciutat, de manera que l’atenció que rebin les persones sigui encara més propera, accessible i de qualitat. Des de l’atenció hospitalària i assistencial fins als programes de prevenció o de gestió del risc, les possibilitats de treball des de l’administració municipal són àmplies i es concreten en actuacions específiques adreçades tant al públic en general com a col·lectius diferenciats, com ara les persones grans o els infants. Tot plegat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i els nivells de benestar del conjunt de la població.

Noemí Llauradó Sans
Regidora de Salut
nllaurado@reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.