Presentació

Daniel Rubio Angosto

Una de les prioritats del programa de govern municipal és la generació d’ocupació i d’oportunitats professionals que es concretin en contractacions de qualitat i de llarga durada. És en aquesta direcció que es dediquen molts dels esforços de la Regidoria de Medi Ambient i Ocupació. D’una banda, per millorar la qualificació professional dels treballadors, perquè puguin adaptar-se millor als requeriments laborals, amb una atenció especial als del mercat laboral local, i de l’altra per agilitzar les llicències d’activitat i facilitar l’obertura de nous negocis que contribueixin a generar noves oportunitats.

L’altre gran front de treball és el medi ambient. Les iniciatives en aquest àmbit són múltiples i diverses: des de l’arranjament de camins rurals fins a iniciatives en l’àmbit de la salut pública, el control de plagues i diferents actuacions fitosanitàries, sense oblidar tot allò que té a veure amb la preservació del medi natural. Com a administració, l’Ajuntament de Reus està també compromès amb la incorporació de mesures d’estalvi energètic per ser més eficients i sostenibles i actuar com a referent en aquest àmbit.

Tant en un àmbit com en l’altre, l’atenció i el diàleg amb els ciutadans, les entitats i associacions, les empreses i les institucions del territori són fonamentals per assolir els objectius i avançar en termes de sostenibilitat econòmica i mediambiental.  

Daniel Rubio Angosto
Regidor de Medi Ambient i Ocupació
drubio@reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.