Presentació

Daniel Rubio Angosto

La gestió dels recursos humans és un espai de treball fonamental per a totes les organitzacions, i de manera especial per als ajuntaments atesa la seva vocació de servei proper a la ciutadania.

Donar respostes de qualitat a les demandes de servei, responent amb celeritat i eficiència i assumint els reptes d’una societat canviant i amb realitats emergents, és un repte que l’administració té al seu davant i al qual ha de respondre no només amb recursos materials sinó sobretot fent que les persones que hi treballen tinguin eines i oportunitats de demostrar al màxim les seves capacitats. En el marc d’una organització eficaç i transparent, la gestió dels recursos humans ha de permetre també valorar les capacitats individuals i dels equips, fomentar la capacitació professional permanent i preveure necessitats futures per donar-hi resposta des del present, assumint l’exigència de modernitzar els protocols d’actuació i dels processos.

És aquest l’objectiu de la Regidoria de Recursos Humans, des d’on es concreten propostes, estratègies i directrius d’actuació en matèria de recursos humans, així com l’atenció, el diàleg i la relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats i les administracions en relació també a aquest àmbit. Un àmbit, en definitiva, que ens permet avançar com a administració i assumir amb èxit els reptes del present i del futur immediat.  

Daniel Rubio Angosto
Regidor de Recursos Humans
drubio@reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.