Presentació

Marc Arza NollaEn els darrers anys, Reus ha viscut una notable transformació urbanística. La ciutat ha relligat les seves connexions amb el territori, ha desenvolupat nous espais urbanitzats i ha refet també la seva fesomia interior amb intervencions urbanístiques que, en conjunt, defineixen la imatge del Reus del segle XXI.

El canvi de cicle econòmic que es va fer evident el 2008 ha obligat a revisar les previsions de creixement i a repensar els criteris d’ordenament urbanístic per definir un model de ciutat habitable i sostenible, pensat per a les persones i adaptat a les demandes reals. És amb aquest objectiu que des de la Regidoria d’Urbanisme, en el marc d’un ampli projecte que ha integrat espais de participació ciutadana, s’està actualitzant el Pla d’Ordenació Urbana Municipal, una eina fonamental per establir les bases del desenvolupament urbà dels propers anys.

Des d’aquest mateix plantejament, treballem per avançar en la definició d’una ciutat compacta: refent teixits urbans malmesos als barris perifèrics, millorant i ampliant l’entramat comercial del centre, definint nou espais lliures i zones verdes i fent dels espais públics escenaris col·lectius al servei de la convivència. L’objectiu és consolidar la ciutat com un espai habitable i estimat que des de la preservació de la identitat pròpia doni respostes de qualitat a les necessitats de les persones.


Marc Arza Nolla
Regidor d’Urbanisme
marc.arza@reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.