Serveis d'enginyeria

El departament d'enginyeria és l’encarregat d’elaborar els estudis previs i avantprojectes que permeten l’elaboració dels anàlisis de viabilitat dels diferents projectes que des de la regidoria de Via Pública s’encarreguen. Són els projectes que afecten els carrers, places, parcs i altres espais municipals subjectes a remodelació. Un cop presa la decisió de tirar endavant les remodelacions, és l’àrea encarregada d’elaborar les pautes d’actuació de cada projecte, de coordinar els treballs de redacció i del control i direcció de l’obra.

Ordenació del trànsit al barri Gaudí.

Alhora, des del departament és fa el seguiment dels treballs executius dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada, fruit del desenvolupament del planejament urbanístic en tràmit. Un cop executats els projectes, són els encarregats d’informar sobre la viabilitat de l’acceptació de l’obra.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.