Ple ordinari 01/04/2019

Cerca convocatòries del Ple

E.g., 21/11/2019
E.g., 21/11/2019
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns 01 Abril, 2019

Senyor/senyora,   

Us convoco a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dia 1 d'abril  de 2019   a les 16:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l'acta del dia 4 de març de 2019.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Alcaldia. Donar compte de diverses resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.

HONORS I DISTINCIONS

 

4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a les Germanetes dels Pobres de  Reus.

5. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Llar d'Infants Maria Assumpció Cuadrada de la Creu Roja.

6. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'Escola Sant Bernat Calvó.

7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Sra. Alba Sotorra Clua.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

 

8. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. REUS MOBILITAT I SERVEIS SA: reconeixement de la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

 

9. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA: reconeixement de la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

 

10. Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA: reconeixement de la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Reus.

 

11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del pressupost de 2019 de l'Ajuntament.

 

12. Recursos Humans. Sol·licitud de compatibilitat  de diversos funcionaris  de l'Ajuntament de Reus.

 

13. Recursos Humans. Modificació catàleg llocs de treball del personal funcionari.

 

14. Secretaria General.- Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal "Serveis Mancomunats d'Incineració dels Residus Urbans".

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

 

15. Gestió Ambiental. Aprovació inicial de l'actual mapa de capacitat acústica del municipi de Reus.

SERVEIS A LA PERSONA

 

16. Cultura. Aprovació dels preus públics del Concert de gran format del Festival d’Arts de Reus.

 

17. Cultura. Aprovació dels preus públics del Festival Trapezi.

 

18. Cultura. Aprovació dels preus públics del servei de connexió elèctrica per la Diada de Sant Jordi.

 

19. Ensenyament. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d'entorn (Cursos 2019-2020 a 2022-2023).

 

PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

 

20. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per tal d'implantar polítiques feministes en tots els òrgans municipals i supramunicipals del  principat sota el lema "Feminisme per canviar-ho tot".

 

21. Proposta del Grup municipal CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) per fomentar la sobirania residencial.

 

 

 

 

 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

 

22. Moció del Grup municipal del  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) referent a les condicions de les licitacions públiques.

 

Assumptes sobrevinguts, si s'escau.

 

Precs i preguntes.

 

Reus, 27 de  març de 2019

 

L’alcalde

 

Carles Pellicer Punyed

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.