Família i ciutat, educació compartida

«Família i ciutat, educació compartida» és un programa d'acompanyament a la tasca educativa de la família. Té com a objectiu proporcionar informació, formació i acompanyament en la funció educativa diària de les famílies, entesa com el pare i la mare, els avis, i altres adults que intervenen en el microsistema del nens i les nenes a través de diversos continguts que es poden enfocar des del punt de vista de l’infant, o des del punt de vista de les habilitats dels familiars.

En aquest sentit, el programa planteja accions en els àmbits següents:

  • El desenvolupament evolutiu durant el creixement dels infants (aspectes físics, cognitius i psicològics).
  • La seguretat en cada etapa del desenvolupament: a la llar, en l’ús d’Internet i les xarxes socials, en les relacions (relacions positives, saludables, i no violentes), hàbits per a una bona salut, riscos de les substàncies tòxiques i addictives, etc.
  • L’àmbit emocional: comunicació entre els membres de la família, foment dels rols igualitaris entre pare i mare, acompanyament en la formació intel·lectual i acadèmica dels fills, temps de lleure, etc.

El programa es concreta a través de:

  • Xerrades. Sessions d’una o dues hores de durada per tal d’informar sobre diferents temes d’interès.
  • Tallers. Dues o tres sessions per a treballar de manera pràctica i participativa amb adults o amb adults i nens alhora.
  • Grups de debat. Grups de participants estables al llarg de diferents sessions durant un trimestre, dos, o durant tot el curs escolar.

 Més informació al correu electrònic familiaiciutat@reus.cat i al telèfon 977 010 047.

En aquesta mateixa pàgina, us podeu descarregar documents de les xerrades i materials de consulta relacionats.