Notes de premsa

470 famílies han sol·licitat fins ara la subvenció contra la pobresa energètica

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 7/08/2017

470 famílies han presentat la sol·licitud de subvenció contra la pobresa energètica des del 23 de maig fins al 31 de juliol de 2017. L’Ajuntament de Reus ha previst per aquesta subvenció una partida econòmica de 143.000 euros, ampliable en funció de les necessitats i de les disponibilitats pressupostàries.

Enguany el termini de presentació de sol·licituds s’ha ampliat d’un mes a sis mesos. Així doncs, les famílies que es troben en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments elèctric i de gas poden sol·licitar l’ajut fins al 30 de novembre. En la convocatòria també s’han realitzat canvis, amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i una major responsabilitat en el consum de l’energia elèctrica i de gas.

Aquesta convocatòria és només una de les línies d’ajut que té establertes l’Ajuntament per evitar la pobresa energètica, juntament amb els ajuts d’urgència, els ajuts d’aigua per a persones amb pocs recursos, i els ajuts d’aigua des de l’empresa Aigües de Reus (bonificació del deute i bonificació solidària).

Import de la subvenció
Es pagarà un import màxim per cada factura depenent dels membres de la unitat familiar, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar les següents quantitats:

  • Unitats familiars d’1 sol membre la quantitat màxima mensual serà de 45 euros. 
  • Unitats familiars de 2 i 3 membres la quantitat màxima mensual serà de 52,5 euros. 
  • Unitats familiars de 4 o més membres la quantitat màxima mensual serà de 60 euros. 

La quantitat màxima establerta es veurà repartida de manera directament proporcional entre els mesos de consum establerts. L’any passat es pagava l’import total de la factura.

L’import de la subvenció atorgada serà una part de les factures que es presentin del consum dels mesos de desembre del 2016 al març del 2017, tots dos inclosos. Enguany només es pagarà directament al beneficiari de la subvenció la factura de subministrament de llum i gas que ja estiguin pagades. L’any passat es van realitzar pagaments tant al beneficiari de la subvenció com directament al proveïdor o subministrador del servei, depenent si estaven o no pagades les factures.

Requisits i barem econòmic
Per poder optar a la subvenció, els sol·licitants hauran residir i estar empadronat a Reus —a l’immoble destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol·licita la subvenció— amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i que han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

La unitat de convivència no podrà superar els llindars de renda següents: 1 membre, 7.967,73 euros; 2 membres, 7.967,73; 3 membres, 10.358,05, i 4 o més membres, 12.748,37.

Compromís dels sol·licitants de la subvenció
Una de les novetats de la convocatòria d’enguany és que la persona que sol·licita la subvenció es compromet a assistir al Servei d’Assessorament Energètic o als Tallers d’eficiència energètica en els 30 dies següents a la sol·licitud.

Amb l’objectiu de fomentar el consum responsable de l’aigua i l’energia domèstica i de disminuir les despeses produïdes en aquest àmbit, s’ha impulsat la creació d’un Punt d’assessorament energètic obert a tothom. Qui vulgui pot demanar-hi cita prèvia a partir del mes de setembre i consultar amb la seva factura si té possibilitats de reduir la despesa acollint-se a algun tipus de bonificació, de millora en l’ús dels subministraments, de reducció de potència, etc.

D’altra banda, la regidoria de Medi Ambient i Ocupació i la regidoria de Benestar Social, a través del Pla d’Inclusió Social de Reus i Aigües de Reus, organitzen els tallers d’eficiència energètica, en els quals s’expliquen conceptes bàsics de consum responsable i eficient «Com estalviar en la teva factura d’electricitat i aigua». Són oberts a tota la ciutadania i adreçats de manera especial a les famílies amb vulnerabilitat social. Aquests tallers es reprenen al setembre.

Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus
Enguany, la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus (taulapobresaenergetica.cat) ha posat en marxa a les dues ciutats un servei d’assessorament energètic, que compta amb el suport d’un professional proposat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de la demarcació. L’objectiu d’aquest nou servei és donar resposta a les necessitats de la ciutadania en aquest àmbit.

El plenari d'aquest ens, reunit el 10 de juliol, va fer una valoració positiva d'aquest servei d'assessorament energètic, recentment implantat a les dues ciutats.

A la trobada, hi van assistir una trentena de persones, entre representants polítics i tècnics dels dos ajuntaments, membres d’entitats socials de les dues ciutats i representants de les empreses subministradores d’energia.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.