Notes de premsa

Adjudicat el contracte per a la redacció del Pla específic de la bicicleta a Reus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimarts, 10/01/2017

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a la consultora de mobilitat Ingenieria de Trafico SL, el contracte de servei per a la redacció del Pla Específic de la Bicicleta a Reus. L’adjudicatari del concurs treballarà conjuntament amb la Comissió especial per a la redacció del pla específic de la bicicleta a Reus —en la que hi són representats tots els grups municipals—, l’eina que ha de permetre el desenvolupament de la bicicleta a la ciutat. El contracte té un pressupost d’adjudicació de 18.000 euros, i els treballs tenen un termini d’execució de 6 mesos.

Marc Arza, regidor d’Urbanisme, afirma que «el Pla Específic de la Bicicleta és una eina de planificació i desenvolupament d’actuacions per a fomentar l’ús de la bicicleta a Reus. Respon a la necessitat d’integrar la bicicleta a la ciutat i, per extensió, comportarà avantatges en la millora de la circulació en general». I, en aquest sentit, afegeix: «El pla ha de recollir el conjunt d’actuacions públiques en favor de la bicicleta com a mitjà de transport, les quals cal entendre, a més d’un benefici directe pels usuaris de la bicicleta, com un element clau per a l’organització de la mobilitat al conjunt de la ciutat».

L’any 2014, el ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Reus, que inclou, entre altres actuacions, el desenvolupament del Pla Específic de la Bicicleta a Reus. D’acord al Pla de Mobilitat, ha de contemplar el desenvolupament de les següents línies:

  • Dissenyar una xarxa per cobrir les necessitats de la demanda d’ús de la bicicleta.
  • Connectar la bicicleta amb la resta de mitjans de transport, especialment el transport públic.
  • Resoldre els conflictes amb la resta de mitjans de transport.
  • Establir normes de disseny relatives a la construcció de la xarxa: característiques geomètriques, enllumenat, estacionament, senyalització...
  • Motivar la societat a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport i d’oci.
  • Vetllar per la seguretat del ciclista, així com la resta d’usuaris de la via pública.

Donat que el pla ha d’integrar aspectes de la mobilitat ciclista amb altes qüestions com ara la pacificació del trànsit, l’ensenyament i l’educació viària, les polítiques d’estacionament, la planificació urbanística, etc. serà necessari identificar les entitats i organitzacions d’usuaris que ha de participar activament en la redacció d’aquest pla.

El contractista haurà de desenvolupar els treballs següents:

  • Suport i assistència tècnica a la Comissió pel pla Específic de la Bicicleta a Reus, integrada per tots els grups municipals i que guiarà el procés d’elaboració del Pla.
  • Anàlisi de la situació actual. Es tracta d’establir una diagnosi de la situació actual pel que fa a la mobilitat en bicicleta.
  • Estratègies de planificació, legislació, comunicació, finançament, realització, manteniment i seguiment. Es definiran les estratègies a seguir per aconseguir un ús més segur i més intens de la bicicleta a Reus en substitució d’altres mitjans de transport menys sostenibles.
  • Establiment de mesures i prioritats. El contractista farà una descripció detallada de les mesures a realitzar així com un pressupost orientatiu per a cada mesura i establirà un sistema de definició de prioritats basat en les relacions entre l’interès per l’usuari, la qualitat i el benefici amb el preu de cost d’implantació de les mesures.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.