Notes de premsa

Els 12 municipis més poblats de Catalunya troben insuficient la legislació de grans ciutats<br />

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 2/06/2004

Els alcaldes o alcaldesses de les 12 ciutats catalanes de més de 75.000 habitants s’han reunit aquest matí a l’Ajuntament de Reus i han acordat subscriure una declaració conjunta. Seguint la convocatoria de la Federació de Municipis de Catalunya, han analitzat la Llei de modernització del govern local i han arribat a la conclusió que el règim jurídic especial previst per als municipis que voluntàriament optin a la consideració de grans ciutats no és prou convincent.

Tots els assistents han decidit constituir-se en Comissió de Ciutats Grans de Catalunya per plantejar la reforma de la Llei i establir un procés de diàleg amb els governs de la Generalitat i de l’Estat sobre el finançament i les competències que necesiten els municipis de major tamany. Abans de les vacances d’estiu, aquesta comissió, que compta amb el suport de l’FMC, es tornarà a reunir a la ciutat de Lleida per valorar les primeres respostes que s’hagin rebut dels dels governs català i central.

Els 12 municipis catalans que reuneixen les condicions prèvies per acollir-se al règim jurídic de grans ciutats són els que, precisament, han estat representats avui al màxim nivell en la trobada de Reus.

Han participat a la trobada l’alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; l’alcalde de Sabadell i president de l’FMC, Manuel Bustos; l’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat i president de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho; l’alcaldessa de Badalona, Maite Arqué; l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans; l’alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal; l’alcalde de Lleida, Àngel Ros…; l’alcalde de Mataró, Joan Antoni Barón; l’alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón; l’alcalde de Terrassa, Pere Navarro; l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Montserrat Gibert; i el tinent d’alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Joan Carles Mas.

El president de l’FMC, Manuel Bustos, ha explicat que "els municipis no podem seguir esperant una millora de les condicions per exercir les nostres responsabilitat i donar resposta a les demandes dels ciutadans. En 25 anys d’ajuntaments hem demostrat una bona capacitat de gestió i som mereixedors de confiança. Ara plantejarem la modificació de la Llei i esperem rebre una resposta positiva".


DECLARACIÓ DE REUS
SOBRE LA LLEI DE MESURES PER A LA MODERNITZACIÓ
DEL GOVERN LOCAL

Reunits els 12 ajuntaments més grans de 75.000 habitants de Catalunya en sessió a Reus, el 2 de juny de 2004, manifesten:

1. Que la Llei de Mesures per a la Modernització del Govern Local, que en seu títol X estableix la regulació del Règim Jurídic dels Municipis de Gran Població, és necessària.
2. No obstant això, constaten també que l’actual marc jurídic no dóna resposta a aspectes tan importants com el finançament, les competències, les iniciatives de participació, etc.
3. Atès que el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han presentat un recurs contra alguns preceptes de la Llei de Mesures per a la Modernització Local, també coneguda com la Llei de Grans Ciutats, els ajuntaments presents manifesten la voluntat de modificar-la amb l’objectiu que es contemplin les seves demandes i es possibiliti així la retirada dels esmentats recursos.
4. Atès que els 12 municipis de més de 75.000 habitants constaten que tant per la darrera reforma de la Llei reguladora de les Hisendes Locals com pel marc de la Llei de Mesures per a la Modernització del Govern Local, es fa necessària una coordinació específica i, per tant, es constitueixen en Comissió de Ciutats Grans de Catalunya, comptant amb el suport de la Federació de Municipis de Catalunya.
5. La necessitat de traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat i de l’Estat i també al Parlament de Catalunya i al Parlament espanyol per tal d’establir el diàleg necessari i acorden reunir-se a la ciutat de Lleida abans del mes d’agost per tal de valorar els possibles avenços.

Subscrit pels ajuntaments de:
Badalona, Cornellà de Llobregat, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Reus, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona i Terrassa.


Trobareuuna imatge delsalcaldes al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus a:


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.