Notes de premsa

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor circumscriurà la seva actuació als ciutadans de Reus

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 7/06/2004

A partir d’aquest mes de juny, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor circumscriurà la seva actuació a la població del municipi de Reus, donat que és l’únic àmbit sobre el qual té competència, després que el Consell Comarcal del Baix Camp ha deixat de col·laborar amb aquest organisme.

L’any 1985 l’Ajuntament de Reus va crear l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. Onze anys després, el 1996, l’Ajuntament de Reus i el Consell Comarcal el Baix Camp van signar un conveni de col·laboració segons el qual l’Ajuntament de Reus posava a disposició de la població de la comarca l’estructura orgànica i funcional de l’OMIC i el Consell Comarcal transmetia a l’Ajuntament tots els ajuts rebuts per aquest concepte.
L’últim conveni subscrit, de 12 de setembre de 2002, amb vigència fins al 31 de desembre de 2003, contemplava la possibilitat que la Generalitat de Catalunya transferís al Consell Comarcal del Baix Camp competències en matèria de defensa de consumidors i usuaris, i recollia un compromís d’ambdues parts per estudiar l’establiment de noves fórmules de col·laboració per treballar conjuntament en aquest camp.
La Generalitat de Catalunya va transferir aquestes competències el 28 d’octubre de 2003. Des de llavors, l’Ajuntament de Reus ha fet tots els esforços que eren al seu abast per tal d’establir noves fórmules de col·laboració, sense que s’hagi produït cap resultat. Aquests mesos, malgrat la mancança d’un conveni que donés cobertura a la seva actuació, ha continuat prestant servei als consumidors de la comarca fins al mes de maig d’enguany.
L’any 2003, l’OMICIC va atendre 8.089 usuaris, 5.400 telefònicament i 2.689 de manera personalitzada. El 15 % dels usuaris atesos presencialment a l’oficina eren del Baix Camp i el 3% de fora de la comarca.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.