Notes de premsa

La Unitat de Mediació de la Guàrdia Urbana implanta nous serveis de prevenció

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 19/06/2017
Foto d'una sessió de la Unitat de Mediació de la Guàrdia Urbana

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes (UMIRC) de la Guàrdia Urbana ha iniciat nous serveis preventius d’intervenció amb l’objectiu de treballar conjuntament amb la ciutadania per evitar o resoldre possibles situacions de conflicte comunitari. Amb 10 anys de trajectòria, la unitat s’ha convertit en tot un referent en l’àmbit de la mediació. Ara amplia la cartera de serveis amb el que s’anomenen pràctiques restauratives: accions perquè els veïns es coneguin millor entre ells i puguin restaurar confiances malmeses.

Les noves accions que s’han començat a implanta són els cercles de diàleg i les trobades restauratives:

  • Cercles de diàleg. La Guàrdia Urbana ha iniciat aquest servei com a instrument d'interacció entre tots els membres d'una comunitat, facilitant la comunicació, la interacció i el diàleg. L’objectiu és que la comunitat es conegui millor i pugui abordar de manera conjunta la resolució de situacions conflictives que poden sorgir. En els cercles hi participen totes les parts involucrades en un conflicte de manera pacifica i no confrontada, on mitjançant accions i preguntes reparadores es dialoga sobre el problema, abordant possibles solucions. És una eina potent pel que fa a la prevenció de futurs conflictes.
  • Trobades restauratives. La unitat de mediació utilitza aquest tipus de trobada quan el conflicte ja ha sorgit i es requereix d'una intervenció per poder trobar solucions, quan la comunitat requereix d'una restauració en la convivència i el seu funcionament. A la trobada hi participen, a mes de les parts directament involucrades, tota la comunitat vinculada de forma indirecta (veïns, familiars, comunitat educativa, policies, institucions). Les trobades estan dissenyades per restaurar les relacions dins d'una comunitat davant la imposició d'un càstig, tot i que el procés pot incloure la restitució del dany provocat.

Fins al moment, la unitat ja ha realitzat diverses trobades restauratives amb resultats positius, en tant que s’assoleixen els objectius de fomentar el diàleg, restaurar relacions i reduint la possibilitat de reincidència. A més, es treballa amb tota la comunitat, afavorint el sentit de pertinença, amb el compromís personal de totes les persones implicades. S’aconsegueix així una valoració positiva i un alt grau de satisfacció per part de la comunitat: veïns, escola i diferents institucions, amb el resultat de millora en la convivència.

211 casos gestionats el 2016
La UMIRC té encomanades les funcions d’analitzar i identificar els àmbits de conflicte comunitari i dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.

Durant el 2016, la unitat ha gestionat un total de 211 casos. Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 172 casos. 23 tenen a veure amb situacions familiars, 11 tenen amb conflictes escolars, i 5 amb grups de joves.

Referent internacional
La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana participa de manera habitual en jornades i congressos per explicar la seva experiència. L’any passat va ser convidada al XVI Congrés Nacional de Mediació, celebrat a Mèxic, per explicar les diverses experiències a l’entorn de la mediació.

El 2015, el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la tasca de la unitat, en el marc dels guardons que lliura als professionals i entitats o col·lectius civils que presten serveis en l’àmbit de l’execució penal i de justícia juvenil. El reconeixement a la UMIRC destacava per la seva contribució a tenir una societat més justa, segura i cohesionada.

Foto d'una sessió de la Unitat de Mediació de la Guàrdia Urbana

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.