Notes de premsa

L’Ajuntament multiplica per cinc el pressupost per a l’arranjament de camins

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dilluns, 20/03/2017
Foto de la roda de premsa al camí de la Selva

La regidoria de Medi Ambient i Ocupació destinarà enguany 100.000 euros a l’arranjament de camins del terme municipal i a neteja de parcel·les de forma subsidiària. El pressupost és la major quantia econòmica dels darrers anys que l’Ajuntament de Reus destina al servei de millora de l’entorn rural. El darrer contracte signat va ser l’any 2015, per un import de 20.000 euros.

L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa J. Morell SL el contracte de treballs d’arranjament ordinari dels camins del terme municipal de Reus.  El contracte va ser adjudicat mitjançant procediment obert; i 17 empreses es van presentar al concurs públic. L’adjudicació inclou tant els arranjaments de camins com les neteges subsidiàries de parcel·les privades que hagi d’executar l’Ajuntament.

El primer paquet d’actuacions que la regidoria de Medi Ambient i Ocupació ja ha encarregat al contractista ha estat al camí de les Puntes, el camí de la Sena, el camí del Burgaret i el camí de la Creu. En aquests indrets s’ha fet l’arranjament dels camins amb aportació de terres així com treballs d’anivellament, d’estesa d’àrids, reg i compactació. 

Pel que fa a la neteja subsidiària de solars, l’Ajuntament ja ha encarregat en el marc del contracte la neteja d’una franja perimetral de 6 metres d’una la parcel·la del carrer d’Holanda, a la zona Tecnoparc i té prevista una neteja subsidiària de la franja entre el barranc i la variant del barri Immaculada.

Els propers arranjaments que es realitzaran són trams dels camins del Mas de Larrard, el camí del Mas de Plana, camí de Vila-Seca, el camí de la Selva, el camí de la Selva a Salou i el camí de Senalletes.

La resta d’accions fins a esgotar el pressupost previst s’aniran programant al llarg de tot l’any, d’acord a les necessitats i a les possibles incidències causades a la xarxa de camins com a conseqüència d’episodis de forta pluja.

Xarxa de camins
La xarxa principal de camins de Reus consta de 108.200 metres i recorren tot el territori, i del seu manteniment se n’encarrega la regidoria de Medi Ambient i Ocupació. L’Ajuntament disposa d’un pla de manteniment de la xarxa de camins, que determina la importància de cada eix en referència a tota la xarxa, i permet gestionar la xarxa.

S’estableixen diferents categories. Els camins de primer ordre són els que vertebren el territori, els bàsics en la mobilitat de les zones rurals del municipi i de l’ús que se’n fa. Els de segon ordre són els d’accés a una porció de territori vertebrada pels camins de primer ordre. Els de tercer, són els camins d’accés a les finques, o a camins particulars o municipals veïnals.

Molts dels camins han quedat fragmentats configurant una nova xarxa a causa de les infraestructures de comunicació i urbanització, però encara desenvolupen una funció vital de comunicació amb gran part del terme.

Foto de la roda de premsa al camí de la Selva
Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.