Notes de premsa

Reus té 54 punts a disposició dels malalts que "no puguin esperar"

Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dijous, 12/07/2018
La regidora Noemí Llauradó mostra l'adhesiu d'identificació de l'espai al programa

L'Ajuntament de Reus col·labora amb l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya per tal de posar a disposició de les persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós diferents punts de servei.

El Ple de l'Ajuntament de 15 de setembre de 2017 va aprovar la incorporació dels equipaments públics a la xarxa i la implicació en la promoció del projecte entre els establiments de la ciutat. A dia d'avui són ja 54 els equipaments que consten al cercador de la pàgina web i que tenen l'identificador del programa.

Tots els edificis municipals s'han donat d'alta a la xarxa posant els lavabos de tots els edificis municipals a disposició per a tots els usuaris identificats amb el carnet de «no puc esperar». La distribució d'aquests equipaments permet cobrir gairebé la totalitat de la ciutat. Entre els 54 espais hi ha també establiments privats que han decidit formar part de la xarxa.

El programa s'anomena "No em puc esperar!" i és un projecte pensat per facilitat el dia a dia a malalts diagnosticats amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia del Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que cal incloure. Un dels objectius és també conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen els que les pateixen.

Els malalts poden demanar un Carnet d'Usuari a través del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus que és qui lliura als pacients les targetes que emet l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa.

Els establiments que vulguin formar part del projecte s'hi poden adherir a través de la web http://www.nopucesperar.cat/establiments-equipaments/adhesio/. L'objectiu és que la xarxa s'implementi el més ràpidament possible al territori, per la qual cosa es demana la implicació de voluntaris que puguin ajudar a difondre la iniciativa i conscienciar sobre aquest problema per tal que es puguin sumar el màxim número de lavabos possible.

A la web de l'Associació de Malalts del Crohn i Colitis Ulcerosa es poden consultar tots els edificis municipals adherits i també els establiments privats. A més, els usuaris de l'entitat tenen a la seva disposició una aplicació que els permet saber en tot moment els lavabos disponibles que tenen més a prop.

"No puc esperar!", des del 2013
El projecte “No puc esperar!” fou creat l’any 2013, per l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de MII de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, i compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut Català de la Salut, la Societat Catalana de Digestologia, i GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa).

Està pensat per a persones que per algun problema mèdic, no contagiós, han d'utilitzar urgentment un lavabo: pacients amb malalties inflamatòries intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), pacients ostomitzats o colectomitzats, pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients amb patologies digestives que els metges dels Hospitals Col·laboradors en el projecte considerin que necessiten la targeta.

Un dels problemes que més angoixa i preocupa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades imprevisible, d’anar al lavabo. Algunes persones veuen minvada la seva qualitat de vida per aquesta situació, ja que els costa sortir de casa o fer vida social per por de no trobar un lavabo accessible quan el necessiten.

Des d’ACCU Catalunya arriben a acords de col·laboració (adhesió) amb institucions, hospitals, entitats, establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més ràpidament possible als portadors de les targetes “No puc esperar!”. Per tant, el projecte té com a objectiu, millorar la qualitat de vida dels pacients i ajudar-los a normalitzar el seu dia a dia.

Les targetes “No puc esperar!” les emet ACCU Catalunya, però són els metges dels Hospitals Col·laboradors qui les lliuren als pacients que les necessiten. L’Hospital Col·laborador a la zona és l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que lliura les targetes als pacients des del Servei de l'Aparell Digestiu.

Per informar i facilitar la implementació del projecte comptem amb un web, www.nopucesperar.cat, amb tota la informació i la ubicació dels Hospitals Col·laboradors, Ajuntaments, equipaments, associacions i establiments adherits a la campanya “No puc esperar!”. També disposem d’una aplicació per a dispositius mòbils que localitza tots els lavabos adherits i ajuda als usuaris a trobar els lavabos més propers, amb l’itinerari per arribar-hi.

Els objectius d’aquest projecte “No puc esperar!” són facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc i sempre que ho necessitin, i conscienciar la ciutadania sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que tenen qui les pateixen. D'aquesta manera, “No puc esperar!” contribueix significativament a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.

Què és la malaltia inflamatòria intestinal (MII)?
La malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia crònica que afecta l’aparell digestiu, que de moment no es pot curar, i que no és contagiosa.

La malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa són les principals malalties inflamatòries intestinals. Ambdues causen inflamació del tub digestiu, fet que pot causar dolor, diarrees i sagnat, però existeixen diferències entre elles: mentre que la colitis ulcerosa afecta al còlon, a la malaltia de Crohn la inflamació pot localitzar-se a qualsevol part del tracte digestiu, des de la boca fins a l’anus.

Els símptomes més comuns són: dolor abdominal, recargolaments freqüents, a vegades sagnat rectal, anèmia (que pot causar marejos o cansament), fatiga (cansament extrem), disminució de la gana, pèrdua de pes i també febre. Addicionalment hi poden haver lesions a la pell, als ulls, o dolors articulars. En nens/es i adolescents hi pot haver endarreriment del creixement. És important saber que a la MII s’alternen períodes d’activitat de la malaltia amb símptomes importants (coneguts com a brots o crisis), amb altres períodes en què la malaltia s’atenua (fases de remissió).

En ocasions, es pot tenir un brot greu de la malaltia i pot caldre tractament hospitalari. En casos molt greus, pot ésser necessari extirpar, mitjançant cirurgia, les parts afectades de l’intestí. La cirurgia a vegades inclou la creació d’una ileostomia.

La MII afecta a prop de 3 milions de persones a Europa i més de 5 milions a tot el món. A España la MII afecta a més de 150.000 persones, i a prop de 30.000 persones a Catalunya.

Més informació a : http://www.nopucesperar.cat/

Vídeo presentació «El projecte NO PUC ESPERAR!»
https://www.youtube.com/watch?v=sEu05uw9w_Y&list=LLfRAZHPi79IQmnK_SPcHfeQ

La regidora Noemí Llauradó mostra l'adhesiu d'identificació de l'espai al programa

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.