Cerca notes de premsa

E.g., 2015-01-26
E.g., 2015-01-26

Notes de Premsa

Envia | Imprimeix Comparteix : Twitter

Dimecres, 29/02/2012

S’inicia el procés de fusió de les tres empreses del Grup Aigües d’INNOVA

El president del consell d’administració del Grup Aigües d’INNOVA, Sebastià Domènech, ha informat aquest dimecres 29 de febrer a la resta de membres del consell de l’inici del procés de fusió de les tres empreses del grup. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va signar amb data 27 de febrer el decret amb el qual inicia el procediment i encarrega a la societat la redacció del projecte de fusió de les societats Aigües de Reus Empresa Municipal, SA; Gestió Ambiental i Abastament, SA; i Sanejament Ambiental, SA.

El projecte de fusió que ara es començarà a elaborar ha de definir els procediments jurídics i administratius que les tres societats hauran de seguir per concentrar-se en una de sola. Una vegada reactat, aquest projecte haurà de ser aprovat pels respectius consells d’administració i juntes generals de les tres empreses, i, posteriorment, pel ple de l’Ajuntament.

El decret d’alcaldia amb el que s’inicia el procés de fusió destaca que «per assolir una gestió més eficaç i eficient dels recursos públics és necessari procedir a la concentració de societats públiques, per tal que, per la via de l’austeritat en la gestió de la despesa, es pugui obtenir la major rendibilitat possible dels serveis públics sense que això impliqui cap retrocés en els estàndards de qualitat».

La fusió de les societats del Grup Aigües s’emmarca en el procés de transformació del grup d’empreses municipals INNOVA, basat en la simplificació del model societari, la contenció i el rigor econòmic, i el reforç dels mecanismes de control tant interns com externs.