Perfil biogràfic

El metge i pediatra Alexandre Frias i Roig va néixer a Reus, a la casa número 19 de l’actual raval de Martí i Folguera, el 20 d’agost de 1878. Orfe de la mare –Maria Roig– des dels set anys i del pare –Isidor Frias– des dels dotze, Alexandre va haver d’estudiar i de treballar alhora. L’any 1890 entrà com a aprenent a la farmàcia de Josep Llovera, situada al començament del carrer de Jesús, i també a la impremta de Pere de Bofarull, on es publicava el Diario de Reus. El 1893 obtingué el grau de Batxiller, a Reus, i el 1894 s’establí a Barcelona, on treballà com a pràctic a la farmàcia de Francesc Sardà. El 1895 inicià els estudis de Magisteri i de Medicina a Barcelona, que compaginaria amb el treball portat a terme a farmàcies obertes a Cornellà, a Sant Joan Despí, a Sant Boi i a la Colònia Güell. Com a membre del grup “La Xeringa”, va participar en nombroses activitats estudiantils i literàries i demostrà a bastament els seus dots humorístics i com a dibuixant. El 1902 es llicencià en Medicina i Cirurgia i s’establí a l’Ametlla de Mar, vila en la qual guanyà per oposició, el 1906, la plaça de metge titular, feina que compaginà amb la d’inspector mèdic municipal. El 1905 s’havia casat, a Cornellà, amb Eudalda Torreblanca i Serra, amb qui va tenir dos fills, Maria (1907-1920) i Alexandre (1911-1937), malauradament morts en plena joventut. El 1909, Frias tornà a Reus, on fou nomenat subdirector facultatiu de l’Ambulància, obrí una consulta particular per a l’atenció de les malaltites de la dona i dels infants, enllestí els estudis de Magisteri i començà a publicar articles i opuscles i a dictar conferències sobre investigació mèdica. El 1911 li fou concedida la medalla d’argent de la Creu Roja i el 1912 fou nomenat ajudant interí de la Secció de Ciències de l’Institut General i Tècnic de Reus i va obrir un centre clínic de bacterioteràpia i d’anàlisi microscòpica dedicat a la vacunació antiràbica. El 1913, un cop superades amb nota les assignatures del doctorat de Medicina, portà a terme un “viatge d’orientació sanitària” per diversos hospitals i centres especialitzats de França, Alemanya, Bèlgica i Suïssa, on visità la “Gota de Llet” de Ginebra, que li serviria de referència. En tornar a Reus, realitzà una extraordinària tasca en diferents àmbits medicosanitaris i participà activament en campanyes de tractament de malalties infeccioses.

Contra la mortalitat infantil
Especialment preocupat per l’elevada taxa de mortalitat infantil i per les deficiències de salut dels nens i les nenes menors de cinc anys a les nostres contrades, i a partir de les experiències observades al seu viatge per Europa, el Dr. Frias impulsà una intensa campanya de divulgació dels principis de la puericultura i de l’higienisme entre les mares i els pares que acabaven de tenir un fill. El 1914 publicà l’opuscle “Consejos a las madres para criar bien a sus hijos”, que es donava de franc al Registre Civil a totes les noves mares, i impartí a Reus diverses conferències i cursos orientatius. El 1915 obtingué la plaça de metge de Beneficència. L’octubre de 1916 presentà a l’Ajuntament una raonada sol·licitud en què feia referència a la campanya que havia iniciat contra la mortalitat infantil, tot recordant que dos anys abans ja s’havia ofert a atendre gratuïtament els infants malalts de l’Hospital de Sant Joan i posant en evidència que les causes de l’elevat nombre de defuncions infantils eren “degudes principalment a la misèria i a la ignorància de les mares”, per la qual cosa proposava que “per a obtenir un èxit veritable en aquesta tasca és absolutament indispensable formular un pla de campanya que haurà de desenvolupar-se per etapes i de manera gradual, en tractar-se d’una tasca enorme i no comptar en l’actualitat amb mitjans per a realitzar-la”. L’1 de desembre de 1916 quedà constituïda l’Associació Reusenca de la Caritat i se n’aprovà el primer reglament. Això va permetre ajudar moltes dones embarassades i comportà diverses accions encaminades a obtenir unes pràctiques pediàtriques i higièniques adients. L’any 1918 presentà a Madrid la tesi doctoral “El Kala-Azar infantil en Reus y su comarca”, que va merèixer la màxima qualificació i que tractava sobre la leishmaniosi, una malaltia que aleshores no es diagnosticava correctament i que Frias ajudà eficaçment a erradicar. Al 1917 es va acordar oficialment per part de l’Ajuntament de Reus de construir la “Gota de Llet” de la ciutat. El 1919 finalment es va fer la inauguració de la institució i es formalitzà que esdevindria el primer centre de puericultura integral de l’Estat, amb el nom d’Institut de Puericultura de Reus, que s’instal·là –amb la generosa col·laboració del mecenes Evarist Fàbregas– a la seu del carrer Ample que encara conserva la façana original.

“Puericultura”, primera revista pediàtrica
L’any 1921, Frias fundà la “Vidriola de l’Infant”, entitat de caràcter benèfic, i “Puericultura”, la primera revista pediàtrica estatal (es publicà fins al 1936), així com el Laboratori Municipal. A partir del 1924, implantà la Inspecció Mèdica Escolar i l’Eduació Física a les escoles de Reus i, el 1927, publicà per primera vegada l’utilíssim opuscle Lo que deben saber las madres, que va distribuir gratuïtament entre les noves mares i que assolí diverses edicions abans i després de la guerra Civil. L’Institut de Puericultura organitzà també colònies infantils, en col·laboració amb el Servei Municipal d’Inspecció Mèdica Escolar. La tasca portada a terme va contribuir molt eficaçment a la reducció de la taxa de mortalitat infantil a la ciutat, extraordinària si es compara amb la de la resta de l’Estat. L’any 1930, la taxa espanyola de mortalitat infantil era de 123 per mil, mentre al Baix Camp era només de 58 per mil, és a dir, de menys de la meitat. El 1940, la “Gota de Llet” es va poder reobrir a la seu del carrer Ample, encara sota la direcció del Dr. Frias, qui va continuar escrivint articles i llibres i dictant conferències instructives, que eren difoses per ràdio. Paral·lelament, impulsà la creació d’un Departament de Pediatria a l’Hospital de Sant Joan de Reus, del qual esdevindria director l’any 1945. Fou distingit amb l’Orde Civil de Sanitat el 1950 i, vuit anys després, la revista reusenca “Urbs” organitzà un “Homenatge Nacional” al Dr. Frias, amb motiu del seu vuitantè aniversari, tot editant un volum monogràfic en què col·laboraren diverses personalitats mèdiques, culturals i polítiques locals i estatals. El 1958 també li va ser concedida la Medalla al Mèrit Municipal. El Dr. Frias esdevingué fins a la seva mort, produïda el 26 de febrer de 1963, l’ànima de l’Institut de Puericultura que des del 1969 porta afegit el seu nom. L’Ajuntament de Reus va fer col·locar el seu retrat a la Galeria de Fills Il·lustres i li dedicà un carrer de la ciutat, mentre que el de l’Ametlla de Mar batejà amb el nom de “Doctor Frias” la Biblioteca Municipal.

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.