Calendari del procés participatiu

Calendari

  • Inici del procés participatiu: exposició a les entitats i a la ciutadania de l'ordenança de civisme (7 d'octubre de 2015)
  • Fins al 9 de novembre: procés obert per fer aportacions
  • Elaboració d'un document que reculli les propostes obtingudes
  • 23 de novembre: retorn del document a les entitats i a la ciutadania, amb una valoració tècnica i plantejant propostes d'acció que se'n puguin derivar
  • 30 de novembre: convocatòria per participar en tallers en grups, dinamitzats per experts.
  • Recull de les propostes sortides de tallers i elaboració d'un nou document que reculli les aportacions consensuades políticament i tècnicament.
  • Enviament de l'esborrany a totes aquelles entitats, ciutadans i ciutadanes, equip tènci i polític que hagi participat en els tallers i en el procés.
  • Elaboració del document definitiu per a la seva anàlisi i valoració.
  • Reunió de la comissió política amb tècnics per valorar i confeccionar la nova ordenança.
  • Aprovació inicial de l'ordenança de civisme al ple de 6 de maig de 2016.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.