Centre d'Enfortiment de la Protecció Civil i la Gestió del Risc

El Centre d’Enfortiment de la Protecció Civil i la Gestió del Risc, que depèn de la regidoria d’Emergències, imparteix cursos de formació en els àmbits de la protecció civil, l’atenció d’emergències, la prevenció i extinció d’incendis, el rescat, així com també la prevenció de riscos laborals i els primers auxilis. El centre és el resultat del conveni entre l’Ajuntament de Reus i l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El Centre d’Enfortiment de la Protecció Civil i la Gestió del Risc presta suport especial als sectors involucrats en matèria de protecció integral i els forma específicament per a la creació de plans d’emergència i autoprotecció, la planificació i actuació en prevenció i extinció d’incendis, la coordinació i realització de rescats, entre d’altres actuacions.

Els usuaris són diversos: escolars, professionals com ara bombers i policies, voluntaris de protecció civil i població en general que que requereixi nocions bàsiques d’autoprotecció.

 


Departament d’ Emergències i Protecció Civil
Carrer de Sant Joan, s/n

43201 Reus

Telèfon 977 010 002

Fax 977 010 202


emergencies@reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.