En bici

Reus té ara per ara 23 quilòmetres de carril exclusiu per a bici a més de la xarxa d'itineraris segurs al Tomb de Ravals, en què les bicicletes conviuen amb la resta de vehicles. Per tal de poder estacionar correctament, hi ha disponible una xarxa d'aparcaments per a bicicletes, amb punts de la plaça Mercadal i la plaça del Teatre, entre d'altres.

La xarxa de carrils bici vol cohesionar els barris i les urbanitzacions de nova creació amb el centre de la ciutat a la vegada que intenta respondre a la necessitat de convivència de vehicles motoritzats, bicicletes i vianants.

Així, en vies com ara el Tomb de Ravals, on no és possible la creació de carrils bici nous, es limita la velocitat permesa de circulació als 30 km/h.

Mapa de la xarxa per a bicicletes

En el document descarregable que hi ha a continuació, s'hi troba un mapa de la xarxa per a bicicletes que hi ha a la ciutat de Reus. S'hi poden consultar:

  • Els carrils bici
  • Els carrers de plataforma única
  • Les pistes per a vianants i per a ciclistes
  • Els camins
  • Els llocs per estacionar les bicis

Mapa de la xarxa per a bicicletes

Mapa de vies preferents per a bicicletes a la zona centre

Comissió especial per a la redacció del pla estratègic per a la mobilitat en bicicleta

Es constitueix el 27 de gener de 2016, sota la presidència del regidor d’Urbanisme, Marc Arza; la vicepresidència del regidor de Via Pública i Medi Ambient, Hipòlit Monseny; i la participació de regidors representants dels diferents grups municipals. Contempla la participació d'entitats vinculades a la mobilitat en bicicleta com a BiciCamp.

La comissió té el seu origen en el Pla de Mobilitat Urbana de Reus, que preveu entre les seves línies estratègiques augmentar la supefície i qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants i als ciclistes, preveient-se, entre altres accions, la redacció del pla específic per a la mobilitat en bicicleta, que defineixi les infraestrctures, normativa, seguretat viària, intermodalitat i campanyes de promoció i seguretat.