Piscines

El departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus informa de les novetats sobre els criteris tècnics i sanitaris de les piscines d’acord amb la normativa promulgada pel Ministeri de Sanitat, Seguretat Social i Salut (RD 742/13 i la correcció d’errors de 12 de novembre i 27 de juny de 2014).

A qui afecta la normativa?

Principalment a les piscines d'ús públic com ara les piscines públiques, d'oci, parcs aquàtics, spas, hotels, allotjaments turístics, càmpings, terapèutiques en centres sanitaris. També afecta a les d'ús privat classificades com a 3A, és a dir, les de comunitats de propietaris, les cases rurals o agroturisme, els col·legis majors o similars. Les piscines d'ús privat unifamiliars classificades com a 3B noés es veuen afectades en un article de la norma.

Requisits

La nova norma torna a incloure en el seu àmbit d’afectació a les piscines de les comunitats de propietaris, indicant quins són els requisits mínims que han de complir aquestes i que són:

  • L’obligació de les comunitats de veïns de notificar a l’Ajuntament quan es donin les situacions d’accidents  importants segons indica l’annex V (art. 13).
  • L’obligatorietat de presentar projecte a l’Ajuntament quan hi ha una modificació al vas de la piscina (art.5).
  • El com fer els tractaments de l’aigua – filtració , dosificació automàtica i productes (art.6).
  • L’ús dels productes químics per al tractament de l’aigua i fitxes de seguretat ( art.7).
  • Els criteris de qualitat de l’aigua , segons paràmetres de l’annex I (art.10).
  •  La informació als usuaris sobre el tractament de l’aigua, la existència de servei de socorrisme, horaris, telèfons d’emergència i normes o reglament d’utilització de la piscina (art.14).

Recordeu que  els clubs esportius, els gimnasos, les escoles i els centres d’oci també han de fer la notificació a l’Ajuntament en casos d’incidents greus i han d’aplicar la modificació dels nous criteris de qualitat de l’aigua  als seus Plans d’autocontrol.

El Reial Decret del Ministeri no deroga el Decret català 95/2000 en aquells aspectes que no s’hi oposin. Per tant, certs aspectes del Decret segueixen vigents a l’espera que el govern català actualitzi la seva norma en base a l’actual publicada ministeri.

Tràmits relacionats

Piscines de temporada per a piscines d'ús públic Notificació d'obertura 
Piscines tant d'ús públic com privat Notificació d'incidències
Piscines de nova construcció, tant d'ús públic com privat Autorització sanitària

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.