Polítiques de participació

La participació dels ciutadans és un eix clau en el desenvolupament de la ciutat. Els centres cívics actuen de dinamitzadors de la participació però també es busca la intervenció ciutadana en la configuració de projectes que dissenyen el futur del territori i en la gestió del dia a dia de la ciutat. És el cas del Pla d’Ordenació Urbanística o el Reglament de Participació Ciutadana, que s’obren a la participació a través de processos específics.

Processos participatius

Són mecanismes que permeten promoure la proximitat i la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Reus, així com el seu paper actiu en els afers de la ciutat. Els processos participatius possibiliten que la ciutadania participi en la presa de decisions que acaben definint les polítiques públiques.

Consells Municipals

Els òrgans de participació més directes són els consells municipals, estructurats en funció de temàtiques i col·lectius i integrats per entitats i persones representatives de cada àmbit. 

Els 11 consells municipals existents són:

 • Consell Municipal de Serveis socials
 • Consell Municipal del Medi Ambient
 • Consell Escolar Municipal
 • Consell Municipal de Polítiques per a la Igualtat
 • Consell Municipal de la Discapacitat
 • Consell Municipal de les Dones
 • Consell Municipal de l’Esport
 • Consell d'Infants de la Ciutat de Reus
 • Consell Municipal de la Gent Gran
 • Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
 • Consell Municipal de Joventut