Promoció i prevenció de la salut

Tot seguit us detallem les accions que duu a terme el departament de Salut Pública relatives a la 'Promoció i prevenció de la salut'. 

Accions de relatives drogues

El Departament de Salut Pública disposa de tres recursos de prevenció i assessorament sobre drogodependències adreçats a tres col·lectius diferents: els adolescents i joves, la comunitat educativa i les famílies. Les inscripcions a qualsevol dels espais es poden realitzar al departament de Salut Pública.

 • Predes (Prevenció de Drogodependències en Educació Secundària)

Programa que es desenvolupa als centres educatius per donar respostes acadèmiques i curriculars i atendre les preocupacions de professors/es i alumnes sobre la prevenció de les drogodependències. A més, es pretén generar canvis en la conducta de consum de substàncies psicotropes.

 • Espai de consulta i assessorament sobre drogues

És un espai d’atenció i assessorament a les famílies d’adolescents i joves que consumeixen drogues sense presentar dependència física. També ofereix atenció i recolzament a altres professionals que estan en contacte amb població jove de la ciutat o de la Comarca del Baix Camp.

 • Espai d'assessorament a estudiants

Espai on s’informa, es forma i s’assessora als estudiants sobre drogues. També col·labora amb els centres educatius en la tasca de prevenció i formació.

 • Pla Municipal sobre drogues

El Ple de l'Ajuntament de Reus, aprova el 15 de juliol de 2016, el Pla Municipal sobre drogues per al període 2016-2020, que actualitza els anteriors documents. Aborda el fenomen de les drogues des de diferents àmbits: l'educatiu, l'assistencial, la reducció de danys i riscos ...

Pla Municipal sobre drogues 2016-2020 (pdf)

Accions relatives a la sexualitat

 • Tarda jove

Espai i temps exclusiu per als joves, confidencial i gratuït, on se’ls dóna tot tipus d’informació i orientació sobre la salut sexual i reproductiva. Està ubicat dins l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) del CAP Sant Pere, al Camí de Riudoms 55-57, 2a planta. 

Horari:  Tots el dijous de 19 a 21 hores.

 • Telèfon Jove

Telèfon habilitat especialment per atendre les qüestions, dubtes i preguntes relacionades amb la salut sexual de les persones joves.

Telèfon Jove:  977 32 30 37

 • Tallers sobre sexualitat i prevenció de les ITS (Infeccions de Transmissió Sexual) i sida

Tallers d’entre una i tres sessions adreçats als instituts sobre educació sexual i prevenció de les ITS i Sida. Per informar-se sobre els tallers, cal adreçar-se al departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Reus. 

 • Accions relatives a la Sida

Per abordar la problemàtica del VIH/Sida en la ciutat de Reus tenim el pla local d’acció en VIH/Sida  2011-2015 en el que s’han establert una sèrie de línies d’actuació per treballar-ho d’una manera global amb les entitats implicades en els àmbits de la prevenció, la detecció, el tractament, la inserció i l’àmbit transversal.

Consulta el Pla local d'acció en VIH/Sida 2011-2015

El departament de Salut Pública posa a disposició dels centres de secundària una obra de teatre adreçada a joves de tercer d’ESO en què s’hi tracten temes de sexualitat i ITS, però més especialment la Sida. El plantejament facilita el col·loqui posterior a la representació. 

Accions relatives a la Educació per a la Salut

La ciutat de Reus ofereix diversos programes i recursos sobre prevenció sanitària, especialment adreçada als adolescents. L’oferta la configuren exposicions però sobretot tallers i sessions individuals i grupals. Els programes relatius a l'educació per a la salut que gestiona el departament de Salut Pública són els següents:

 • La marxa dels tòpics

És una exposició interactiva per augmentar coneixements sobre algunes substàncies additives (alcohol, tabac, drogues de síntesi, cannabis, cocaïna) així com descobrir mites entorn a la sexualitat i les drogues.

Presentació 'La Marxa dels Tòpics'

 • Orientació als adolescents

L'objectiu és desenvolupar, conjuntament amb els docents, programes i polítiques d’intervenció per abordar problemes relacionats amb trastorns d’alimentació i nutrició (anorèxia i bulímia), drogodependències, VIH i Sida i sexualitat.

Fitxes del programa PREDES pels alumnes    

Fitxes del programa PREDES pels professors

 • Tallers de formació per a la prevenció de les drogodependències i l’educació sexual adreçat a famílies

L'objectiu és informar, formar i assessorar sobre els temes de drogues i sexualitat.
S’ofereixen orientacions pràctiques i habilitats per a poder respondre davant de possibles problemes. 

 • Taller de tatoos i piercing

Orientat a Secundària, persones adultes (professors/es) i/o famílies.  L'objectiu és informar, assessorar i donar coneixements, sobre les mesures higiènico-sanitàries a l’hora de realitzar-se un pírcing o un tatuatge, així com les diferents tècniques de decoració del cos.

Accions individualitzades o per grups

 • Afavorir l'apropament directe i l'accessibilitat entre el o la jove i el programa.
 • Esdevenir un punt de referència dels pares i educadors que requereixen suport i informació.
 • Conèixer les característiques del o la jove i el seu entorn d'iguals, familiar i d'altres espais de relació, facilitant la mediació entre ells.
 • Orientar al o a la jove i a la família a nivell informatiu i adreçar-los a les diverses alternatives terapèutiques si s'escau (Programa Salut i Escola, ABS, CSMIJ, CAS, recursos formatius/ocupacionals).

Cal realitzar la sol·licitud o inscripció de qualsevol dels programes a  Salut Pública.

Departament de Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

C/Ample, 13

Departament de Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.