Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix :

Autorització per demanar un volant empadronament

Document amb què l'interessat autoritza una altra persona a demanar un volant d'empadronament en nom seu

Com puc tramitar-ho ?
Tràmit presencial- Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Detall del tràmit

Quan la persona interessada no pugui acudir presencialment per demanar el seu volant d’empadronament, podrà emplenar el model adjunt de document autoritzant una altra persona a recollir-lo presencialment en nom seu.
 
Qui ho pot demanar?
Tota persona major d’edat empadronada a Reus que no pugui fer-ho presencialment.
 
A qui pot autoritzar?
A qualsevol persona major d’edat que es faci constar en el full d’autorització i que s’identifiqui.
 
Quin és el temps de tramitació?
Immediat sempre que la persona interessada consti empadronada, s’aporti la documentació requerida i no hagi cap incidència en el full padronal.
 
Quina documentació he de presentar?
La persona autoritzada haurà de personar-se a l’oficina del padró amb el full d’autorització, degudament emplenat i signat per la persona interessada i, a més, caldrà que presenti la següent documentació:
 
- Original i fotocòpia del document d’identitat en vigor de la persona interessada que l’autoritza.
- Original del seu propi document d’identitat, en vigor.
 
Els ciutadans de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva identitat amb el NIE en vigor o Certificat de registre com a ciutadà de la Unió Europea, acompanyat d’un document amb fotografia: passaport o targeta de residència del seu país d’origen en vigor.
Quant costa fer el tràmit ?

Gratuït
Departament responsable
  • Població