Formulari de cerca

Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix : Twitter Facebook

Renovació de les prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2015

Renovavació de la prestació per ajudar a pagar el lloguer

Termini inscripció/presentació

Del 09/02/2015 fins el 20/03/2015.
(fora de termini)
Com puc tramitar-ho ?
Tràmit presencial- Presencial: Oficina d'Habitatge - Cr. Rosselló, 3 - 43201 Reus
Detall del tràmit

És un procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions permanents per al pagament del lloguer per a l’any 2015.
 
Requisits d’accés:
Poden presentar la declaració per al manteniment del dret a rebre les prestacions al lloguer únicament les persones que van ser-ne beneficiàries l’any 2014.
 
On puc tramitar-ho? 
Presencialment a l’Oficina d’Habitatge, Cr. Roselló, 3 (entrada plaça Baluard).
 
Quina documentació he de presentar?
Sol•licitud normalitzada i complimentada amb la corresponent documentació que consta al mateix imprès de sol•licitud.
Autorització expressa a l’Ajuntament de Reus per poder obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la resolució de la sol•licitud.
 
 
Quin és el temps de la tramitació?
El termini màxim per resoldre sobre les sol•licituds i notificar-ne la resolució és de 6 mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol•licituds.
 
Normativa relacionada
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificat per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Llei 13/2009, de 22 de juliol de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
RESOLUCIÓ TES/1101/2013, de 15 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria  per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2013.
RESOLUCIÓ TES/884/2014, d’11 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria  per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2014.
Quant costa fer el tràmit ?

Gratuït
Departament responsable
  • Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Reus
Altres webs de l'Ajuntament
Mostra Mostrar
Icona Telèfon 977 010 010        Icona Fax 977 010 210