Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix :

Autorització per a menors d'edat

Autorització per alta / canvi d'empadronament de menors d'edat

Com puc tramitar-ho ?
Tràmit presencial- Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Detall del tràmit

Document en què el pare, mare o tutor legal del menor autoritza a que el seu fill/a visqui en una altra adreça.
 
Els documents d’alta d’empadronament o canvi de domicili dels menors han de ser signats per ambdós progenitors i/o tutors legals; quan un dels dos progenitors no pugui signar presencialment el full d’alta al padró o canvi de domicili, haurà d’autoritzar el tràmit mitjançant aquest document.
 
Com puc tramitar-ho?
Presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
Per fer l’alta o canvi de domicili d’empadronament cal demanar cita prèvia trucant per telèfon al 010 o al 977 010 010, si es truca des de fora de Reus.
 
Quina documentació he de presentar?
-Original i fotocòpia DNI, NIE en vigor o en el seu defecte passaport en vigor de les persones que autoritzen.
Els ciutadans de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva identitat amb original i fotocòpia del NIE en vigor o Certificat de registre com a ciutadà de la Unió Europea, acompanyat d’un document amb fotografia: passaport o targeta de residència del seu país d’origen en vigor.
-Original i fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.
-En cas de menors nascuts a l’estranger també caldrà original i fotocòpia del document identificatiu en vigor.
-En casos de separació, caldrà aportar original i fotocòpia de la resolució judicial de la custòdia del menor o del conveni regulador de la separació signat pels dos progenitors.
  
Quin és el temps de la tramitació?
Serà immediat, sempre que la persona interessada aporti la documentació requerida.
 
  

 

Departament responsable
  • Població