Cercador de Tràmits

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |  
Envia | Imprimeix Comparteix :

Autorització propietari/ària de la llicència d'accés de vehicles

Autorització de la persona propietària per demanar un canvi de nom del gual.

Com puc tramitar-ho ?
Tràmit presencial- Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus) (.)
Tràmit per correu postal- Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Detall del tràmit

L’autorització de la persona propietària és necessària perquè la persona llogatera pugui demanar o modificar la llicència d’un gual.
 
La persona llogatera ha d’adjuntar l’autorització signada per la persona propietària a la sol·licitud del tràmit corresponent:
- Llicència del gual que autoritza l’accés de vehicles a través de la vorera.
- Canvi de titularitat de la llicència.
- Modificació de la longitud autoritzada de la llicència existent.
 
Quina documentació he de presentar?
Fotocòpia del DNI de la persona propietària. En cas que aquesta sigui una persona jurídica o comunitat de propietaris, cal adjuntar la fotocòpia del document que acredita que la persona que signa l’autorització n’és el representant legal.
 
Observacions
La persona propietària figurarà com a subjecte passiu de la taxa i estarà obligada al pagament de l’impost.
 
Normativa aplicable
Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics. Capítol IV- Guals i reserva de la via pública.
Departament responsable
  • Mobilitat