Arxiu Canal Ajuntament

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 08/06/2021
Sessió ordinària del Ple celebrada dia 30 d'octubre de 2017 a les 16:00 hores, al Palau Consistorial. Consulteu els documents següents: Ordre del dia
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta del dia 28.12.2015 2. Presa de possessió com a regidor de l'Ajuntament de Reus del Sr. Daniel Rubio Angosto 3. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 4. Alcaldia. Ratificació del decret núm. 2016000306 de la Regidoria delegada de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals relatiu a les retribucions del...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes dels dies 06.11.2015 i 23.11.2015 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Alcaldia. Ratificar el Decret de l'Alcaldia relatiu a la concessió de diferents medalles als membres de la Guàrdia Urbana 4. Alcaldia. Donar compte del decret de Constitució de la Comissió especial per a la redacció del...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta del dia 16.10.2015 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Moció de l'Alcaldia. Donar compte de distintes resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal. 4. Moció de l'Alcaldia. Ratificació de distintes resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal. 5. Moció de l'...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta del dia 4.09.2015 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal 4. Alcaldia. Ratificar el Decret de l'Alcaldia núm. 10859, de data 28/09/2015, de la pròrroga del contracte del subministrament d’energia elèctrica de...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes dels dies 30.06.2015 i 13.07.2015, 01.09.2015. 2. Informació de l’Alcaldia 3. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal 4. Alcaldia. Ratificació del decret de nomenament dels membres de la Comissió de delimitació MOCIONS DE L'ALCALDIA 5. Alcaldia Nomenament de...
[+]
  ORDRE DEL DIA 1. Informació de l’Alcaldia 2. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal. COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Institut Domènech i Montaner de Reus. 4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Reus....
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del ple de constitució de la nova Corporació. 2. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Ratificar el decret de l’Alcaldia de nomenament provisional i transitori del gerent de Serveis Generals. 4. Constitució dels grups polítics municipals,...
[+]
Sessió de constitució de l'Ajuntament de Reus.  
[+]
ORDRE DEL DIA Aprovació de les actes de les sessions plenàries dutes a terme els dies 13.03.2015, 17.04.2015 i 27.04.2015. Abans de la celebració del Ple tindrà lloc també una sessió extraordinària de la Junta de Govern Local i de les comissions informatives a l’objecte d’aprovar les actes de les últimes sessions.   Reus, 5 de juny de 2015 L’...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.