Arxiu Canal Ajuntament

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 09/03/2021
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de data 20.02.2015 2. Informació de l’Alcaldia COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 3. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia de Reus. 4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona. 5. Concessió de la...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes dels dies 23.12.2014, 20.01.2015 i 30.01.2015   2. Informació de l’Alcaldia SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2014 COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 4. Nomenament de Fill Il·lustre, a títol pòstum, a Sr. Ramon Ferran Pagés 5. Concessió de la Menció Honorífica...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes dels dies 14.11.2014 i 05.12.2014 2. Informació de l’Alcaldia MOCIÓ DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Rectificació de l’error material efectuat en l’acord del Ple de data 30 de gener de 2015 pel qual s’aprovà definitivament la modificació de l’article 6 dels estatuts de l'Institut Municipal de Museus de...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del dia 17.10.2014 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació de l’article 6 dels estatuts dels organismes autònoms municipals. Adequació de la composició del Consell General de l'Institut Municipal de Puericultura “Dr. Frías” a la...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Presa de possessió com a regidora de l’Ajuntament de Reus de la Sra. Carmen Sánchez Yeste. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 2. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2015 Reus, 16 de gener de 2015
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del dia 26.09.2014 2. Informació de l’Alcaldia COMISSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS 3. Alcaldia. Concessió de la Medalla de la Ciutat, a títol pòstum al Sr. Jaume Amenós Masdeu MOCIONS DE L'ALCALDIA 4. Alcaldia. Donar compte de distintes resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal 5. Assessoria...
[+]
ORDRE DEL DIA MOCIÓ DE L’ALCALDIA 1. Moció de l’Alcaldia. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. Alicia Alegret Martí. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 2. Hisenda. Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals que han d’entrar en vigor l’1 de gener de 2015 i que van ser aprovades...
[+]
1. Aprovació de les actes dels dies 18.07.14, 15.09.14 i 22.09.14. 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Delegació a favor de l'Alcaldia de la competència sancionadora en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos 4. Formació per a la integració. Aprovació de l'addenda al conveni firmat amb el...
[+]
  ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió del dia 13.06.2014 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Alcaldia. Concessió de distincions de la guàrdia urbana 4. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts dels organismes autònoms municipals per adaptar-los a la classificació que disposa la Llei 27/...
[+]
ORDRE DEL DIA   1. Aprovació de les actes dels dies 11 i 28 d'abril i 30 de maig de 2014. 2. Informació de l’Alcaldia 3. Recursos Humans. Ratificació de la sol·licitud al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya de la subvenció per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones aturades i de l’adhesió a la pròrroga de...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.