Arxiu Canal Ajuntament

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
ORDRE DEL DIA 1. Proposta de suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del dia 9 de novembre de 2014.
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes dels dies 28 i 31 de març de 2014. 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Nomenament de representants en òrgans municipals complementaris. HONORS I DISTINCIONS 4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a la Confraria de Nostre Pare Jesús del Calvari de Reus. SERVEIS...
[+]
  ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del dia 28.02.2014 2. Informació de l’Alcaldia SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 3. Assessoria Jurídica. Aprovació d'una nova tarifa del servei de transport públic urbà de viatgers 4. Assessoria Jurídica. Modificació puntual de l'Ordenança reguladora de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua potable...
[+]
  ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del dia 31.01.2014 2. Informació de l’Alcaldia MOCIÓ DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Substitució de la persona física representant d'una entitat membre de l'Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 4. Concessió a l’escola General Prim de Reus, de la Menció...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del dia 21.12.2013. 2. Informació de l’Alcaldia. SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2013. MOCIÓ DE L’ALCALDIA 4. Moció de l’Alcaldia. Substitució d’un membre del Consell Municipal de Medi Ambient. SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME 5. Gestió Urbanística. Aprovació...
[+]
ORDRE DEL DIA MOCIONS DE L’ALCALDIA 1. Aprovació dels comptes anuals, informe de gestió i proposta d’aplicació del resultat, comptes anuals consolidats i informe de gestió consolidat d’EPEL INNOVA, exercici 2013.   2. Dissolució de l’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INNOVA. 3. Aprovació de la fusió per absorció entre INNOVA SA (societat...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes dels dies 22 de novembre i 13 de desembre de 2013. 2. Informació de l’Alcaldia.       MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Substitució d'un membre del Consell Municipal de Serveis Socials. 4. Moció de l’Alcaldia. Donar compte de la renúncia efectuada per un patró de la Fundació IMFE Mas Carandell designat...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes dels dies 13 de setembre i 18 d'octubre de 2013 2. Informació de l’Alcaldia.   MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l'Alcaldia. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Reus i de Vila-seca. 4. Moció de l'Alcaldia. Designació de representants de l’Ajuntament de Reus en l’...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 2. Moció de l'Alcaldia. Nomenament d'una representant en l'Associació Plataforma per la Llengua i d'una vocal suplent en distints òrgans municipals complementaris. 3. Moció de l'Alcaldia. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Reus i de...
[+]
ORDRE DEL DIA SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 1. Innovació, Empresa i Ocupació. Acordar la separació de l'Ajuntament de Reus com a associat de l'Associació Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE). 2. Intervenció. Aprovació del Pressupost General de l'exercici 2014. Reus, 17 desembre de 2013
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.