Arxiu Canal Ajuntament

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 26.07.2013. 2. Informació de l’Alcaldia.   MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Nomenament de membres i representants en distints òrgans entitats. 4. Assessoria Jurídica. Sol·licitar el nomenament de la ciutat de Reus com a capital de la cultura catalana per al 2017. SERVEIS...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 19.07.2013. 2. Informació de l’Alcaldia. 3. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Ratificar l'Acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2013 on s'acorda el requeriment previ del servei de neteja dels centres escolars, les dependències municipals, les...
[+]
ORDRE DEL DIA   1. Aprovació de l’acta del dia 05.07.2013. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA   3. Moció de l’Alcaldia. Substitució de membres d’organisme autònom i d’òrgan municipal complementari. 4. Moció de l’Alcaldia. Autorització a la societat TECNOPARC REUS SA per ampliar el seu capital social i a INNOVA SA per a...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 10.05.13.   MOCIONS DE L'ALCALDIA 2. Alcaldia. Autorització a distintes empreses i entitats del Grup SALUT per adquirir i/o vendre participacions i accions d'altres entitats i per a renunciar al seu dret d'adquisició preferent 3. Alcaldia. Autorització a l'entitat GINSA AIE per a...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 2. Alcaldia. Donar compte de distintes resolucions d’Alcaldia en matèria d’organització municipal. 3. Alcaldia. Substitució de patró de la Fundació IMFE Mas Carandell. 4. Alcaldia. Cessament i nomenament de la direcció de l'Institut Municipal de Formació i Empresa “Mas Carandell”....
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 2. Informació de l’Alcaldia.   ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l'Alcaldia. Substitució d'un membre del Consell Municipal de Medi Ambient. 4. Moció de l'Alcaldia. Aprovació dels comptes anuals i...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en òrgans municipals complementaris i entitats. Canvi de nom de Comissió Especial. 4. Alcaldia. Formulació d’una línia d’ajuts a les persones i famílies afectades per la dació en pagament...
[+]
ORDRE DEL DIA   1. Ratificació de la urgència de la convocatòria. 2. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Acords relatius a l’expedient de revocació de la concessió administrativa d’una parcel·la de domini públic amb la finalitat de construir i explotar en ella un centre comercial i d’oci integrat.
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Informació de l’Alcaldia. SECRETARIA GENERAL 3. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2012 MOCIONS DE L’ALCALDIA 4. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres i representants en òrgan municipal i entitat. 5. Moció de l’Alcaldia. Donar de baixa l’Ajuntament de Reus de la...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Ratificació del decret de l’Alcaldia acordant comparèixer a les diligències prèvies 3121/2012 obertes al Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Reus. Nomenar lletrat i procurador. 4. Moció de l’Alcaldia. Donar compte al Ple del...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.