Arxiu Canal Ajuntament

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 09/03/2021
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha pronunciat el dilluns 25 de febrer de 2013, a la sala d’actes del Centre de Lectura la conferència anual invitat pel Col·legi de Periodistes que, amb el títol «Reus: una ciutat que suma, una ciutat amb futur», ha fet balanç de la feina feta i dels projectes de futur. L’alcalde ha resumit el projecte de...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA     3. Assessoria Jurídica. Donar compte de distintes resolucions d’Alcaldia en matèria d’organització municipal. 4. Assessoria Jurídica. Ratificació de la resolució d’Alcaldia nomenant un vocal del Consell Assessor d’Urbanisme. 5....
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 2. Moció de l’alcaldia. Substitució i cessament d’un membre del Consell General de l’IMAC 3. Moció de l’Alcaldia. Provisió del lloc de treball de gerent dels Serveis Generals de la Corporació PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS 4. Proposta d’Ara Reus, per donar suport a l’...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Donar compte de resolució de l’alcaldia en matèria d’organització municipal 4. Assessoria Jurídica. Reducció dels imports a percebre en concepte d’assistències dels regidors pel que fa al mes de desembre de 2012 SERVEIS...
[+]
ORDRE DEL DIA 1. Aprovació actes sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Substitució d’un membre del Consell Municipal de Serveis Socials 4. Assessoria Jurídica. Rectificació de l’acord de nomenament de membres del Consell Escolar Municipal pel període 2012-2014 5. Assessoria Jurídica. Proposta...
[+]
 ORDRE DEL DIA Únic. Moció del Grup Municipal PSC-PM, relativa a l’estabilitat del pacte de govern, els objectius estratègics de l’equip de govern i del projecte de ciutat.  
[+]
unicipal de l'Ajuntament de Reus amb data de 19 d'octubre del 2012. ORDRE DEL DIA 1. Presa de possessió com a regidor de l’ajuntament de Reus del Sr. Germàn López Santamaria 2. Aprovació actes sessions anteriors 3. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 4. Assessoria Jurídica. Nomenament de membres i representants en distints òrgans...
[+]
me src="http://www.youtube.com/embed/swMgmaCS1Sc" width="560" height="315"> Ple Municipal Ajuntament de Reus amb data 14 de setembre de 2012. ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes dels dies 13 d’abril i 8 de juny de 2012 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Presa en coneixement de la renúncia al seu...
[+]
me src="http://www.youtube.com/embed/A2gjwX6k53Y" width="560" height="315">   ORDRE DEL DIA MOCIÓ DE L’ALCALDIA 1. Moció de l’Alcaldia. Aprovació de la reducció del capital social de GESTIÓ DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA, i de la posterior ampliació d’aquest capital social per idèntic import. SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 2. Servei d’...
[+]
ss="txt"> Senyor/senyora, Us convoco a la sessió ordinària del Ple, el dia 6 de juliol de 2012, que tindrà lloc a les 10 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del dia 4 de maig de 2012 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament dels nous membres del...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.