Arxiu Canal Ajuntament

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
DEL DIA 1. Aprovació de l’acta del dia 27 de març de 2012 2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Nomenament de membres i representants en distints òrgans. 4. Assessoria Jurídica. Nomenament del Gerent d'àmbit de Serveis Territorials. 5. Assessoria Jurídica. Aprovació dels comptes anuals i comptes anuals...
[+]
>ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta del dia 9 de març de 2012 2. Informació de l'Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA 3. Assessoria Jurídica. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i entitats. 4. Assessoria Jurídica. Cessament càrrec directiu. 5. Assessoria Jurídica. Autorització a l'Hospital Sant Joan de Reus, SAM per la venda de...
[+]
ng>ORDRE DEL DIA 1. Presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament de Reus de la Sra. Martina García Frontera     2. Aprovació de l'acta del dia 10 de febrer de 20123. Informació de l'Alcaldia MOCIONS DE L'ALCALDIA4. Assessoria Jurídica. Nomenament de membres i representants en distints òrgans municipalsCOMISSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS5...
[+]
ng>ORDRE DEL DIA 1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.       MOCIÓ DE L’ALCALDIA 2. Moció de l’alcaldia. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la Sra. Maria Teresa Pallarès Piqué.     SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS 3. Hisenda – Intervenció. Dació de compte certificació factures que compleixen...
[+]
ng>ORDRE DEL DIA 1- Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 2- Informació de l'Alcaldia. MOCIONS D'ALCALDIA 3- Moció de l'Alcaldia. Donar compte de distintes resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal. 4- Moció de l'Alcaldia. Nomenament i cessament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats. 5...
[+]
DEL DIA: 1. Presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Reus del Sr. Marc Arza Nolla. 2. Informació de l’Alcaldia. MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Nomenament i cessament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats. 4. Moció de l’Alcaldia. Modificació de la plantilla i del catàleg dels llocs de...
[+]
al ple: Junta d'Innova - Retribucions dels directius del Grup Innova   ORDRE DEL DIA: 1. Aprovació de l’acta la sessió anterior   2. Informació de l’Alcaldia MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Proposta de designació del síndic municipal de greuges 4. Moció de l’alcaldia. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor...
[+]
alde de Reus, Carles Pellicer, ha pronunciat aquest dilluns 19 de desembre al Círcol la conferència «Ajuntament de Reus: situació econòmica, gestió i futur», amb la que ha exposat la radiografia de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament i del grup d’empreses municipals, així com els eixos de la gestió econòmica del govern de la ciutat....
[+]
style="font-size: 13px; line-height: 20px;">ORDRE DEL DIA: Part 1 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 2. Informació de l’Alcaldia Part 2 MOCIONS DE L’ALCALDIA 3. Moció de l’Alcaldia. Donar compte d’una resolució de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal.4. Moció de l’Alcaldia. Nomenament de membres i representants en...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.