Consell General IM Reus Cultura

És l’òrgan de govern i gestió superior de l’IM Reus Cultura i està constituït per: 

  • L’alcalde, que n'és el president. L’alcalde podrà delegar la presidència en el/la regidor/a responsable de la gestió dels assumptes relatius a cultura.
  • El regidor responsable dels assumptes relatius a cultura.
  • Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
  • Un màxim  de cinc persones o entitats relacionades amb l'activitat objecte de l'organisme autònom. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.