Presentació

Montserrat Vilella

La Regidoria de Benestar Social té com a objectiu garantir que totes les persones que viuen a la ciutat tinguin cobertes les necessitats bàsiques i puguin viure amb dignitat.

Perquè això sigui possible, comptem amb una sèrie de recursos —humans i materials— adreçats a aquesta finalitat, que cal complementar amb els recursos de la mateixa societat. D’una banda, la implicació de les persones que es troben en situació de dificultat, i en segon lloc, la col·laboració de les entitats i associacions que treballen en aquest mateix àmbit. Conjuntament, hem de completar una xarxa social que ens permeti arribar a tothom que ho necessiti.

Una societat que es valori té l’obligació d’ocupar-se de les persones que es troben en dificultats, ja sigui de manera transitòria o per raons de dependència. Des de l’administració pública, amb la corresponsabilitat de la societat, estem decidits a treballar en la definició d’un model de serveis socials que doni resposta a aquestes situacions i que, en darrer terme, ens permeti avançar cap a una societat més justa i solidària.

Montserrat Vilella Cuadrada
Regidora de Benestar Social
[email protected]

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.