Xarxa d’atenció a les víctimes de maltractament

La Xarxa d'atenció a persones víctimes de maltractament és una de les diverses actuacions que l'àrea de Benestar té en funcionament amb l'objectiu de donar una resposta ràpida i adequada a les persones víctimes de maltractament. La Xarxa d'atenció a persones víctimes de matractament es regeix a través d'un protocol que parteix de la importància de treballar en xarxa.

L’àrea es coordina amb la resta d’agents socials del territori i procura la formació continuada dels professionals amb l'objectiu de definir un circuit de coordinació interdepartamental i interdisciplinar que garanteixi l’eficàcia en la prevenció, la detecció i la intervenció en les situacions de violència i els maltractaments. El protocol s’adreça a qualsevol persona que pugui patir violència. Contempla actuacions específiques de prevenció, d’intervenció social, psicològica, legal i laboral adequada i el suport que possibiliti la plena capacitat i integració de les persones que han patit violència.


Protocol d’actuació en temes de maltractament i violència familiar
Resum dels objectius del protocol

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.