Reus, mesures necessàries i urgents

Cerca articles

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 28/03/2012

="center"> 

L’Ajuntament de Reus s’ha acollit al pla del Govern central per al finançament del deute dels municipis, un pla que preveu crèdits especials per al pagament a proveïdors. Un dels requisits per acollir-se al pla ha estat certificar el deute municipal fins a finals del 2011, que en el cas de Reus és de 37,5 milions d’euros, incloent-hi el deute de l’Ajuntament, dels organismes autònoms i de les empreses íntegrament municipals. Un deute que afecta 7.450 factures i 771 proveïdors, el més elevat de Catalunya.

El segon requisit és la presentació d’un pla d’ajust que avali la solvència dels ajuntaments a l’hora d’impulsar polítiques de racionalitat, estalvi i austeritat per fer front al pagament del préstec. Un pla d’ajust que en el nostre cas ens ha de permetre un estalvi de 4.086.624 euros el 2012 amb l’aplicació de mesures en tres grans àmbits: les retribucions de personal, (incloent-hi els càrrecs electes, i els pagaments en concepte de productivitat amb el compromís d’assumir-los un cop es concretin els pressupostos de l’estat), la reducció de despeses corrents, i la disminució de les aportacions a programes no essencials i subvencions.

Tot plegat ha de fer possible, amb el vistiplau del Govern Central, eixugar el deute amb els proveïdors, la majoria petites i mitjanes empreses de Reus i del territori per a les quals el cobrament d’aquests diners pot ser determinant per afrontar el futur. Des del govern, podrem completar així un pas més en el camí de racionalització i estalvi per posar ordre que hem assumit des del primer dia i que s’ha materialitzat ja en el pressupost de les empreses municipals per al 2012 (amb una reducció del 8,7% respecte al del 2011) i que s’acabarà de perfilar ben aviat amb els pressupostos de la corporació per a enguany, que presentarem un cop coneguem els de l’estat.

Com tots vostès poden suposar, per a un govern aplicar mesures d’ajust com les que els acabo d’exposar, que impliquen esforços dels treballadors i treballadores municipals i que afectaran la prestació d’alguns serveis, no és una decisió grata ni fàcil. Però la situació econòmica de l’Ajuntament, resultat de la pèssima gestió dels governs anteriors, ens obliga a prendre de manera inevitable mesures com aquestes. Una obligació que, malauradament, hem d’assumir en solitari, sense el suport dels grups municipals de l’oposició que en el ple de dimarts van votar en contra del pla d’ajust sense aportar cap alternativa al problema. Un problema en què la responsabilitat és evident (i aquí voldria recordar que Barcelona i Terrassa, per citar dos exemples destacats de municipis en què el PSC ha tingut i té un pes determinant en el seu actual estat de comptes, són municipis sense deutes i que paguen puntualment als proveïdors). Un problema que, malgrat que aquests grups municipals s’hi girin d’esquena, els ciutadans i ciutadanes començaran a sentir de prop si no prenem mesures urgents. Diguem-ho clar: el pla d’ajust garanteix que podrem afrontar les nostres obligacions en el cas que no es concretin les expectatives que tenim d’aconseguir recursos per altres vies; garanteix, en definitiva, que podrem evitar el col·lapse econòmic i mantenir la prestació dels serveis essencials, entre els quals hi ha, com a prioritat inqüestionable, els serveis a les persones. Qualsevol posició que vagi per un altre camí significa mantenir la bena als ulls i treballar d’esquena i en contra de la ciutat.

Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus
Març de 2012

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.