Un projecte de ciutat que suma (I)

Cerca articles

E.g., 03/12/2020
E.g., 03/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres, 29/02/2012

s dies, responent a la invitació del Col·legi de Periodistes, vaig exposar a la Cambra de Comerç el projecte de ciutat del govern municipal. Voldria aquí sintetitzar el que hi vaig dir i reforçar la idea de fons del meu discurs, que no és altra que l’existència d’un punt de destinació concret i d’un full de ruta per arribar-hi.

El model de ciutat que estem construint parteix d’una nova concepció del paper de l’Ajuntament. En aquest punt hem esmerçat ja molts esforços per començar a definir un model administratiu més racional, eficaç, transparent i econòmic que respongui als imperatius de prestació de servei públic i potenciï les iniciatives sorgides de la societat civil i el món de l’empresa. Un ajuntament i una organització municipal, incloent-hi les empreses que en depenen, que treballi amb els ciutadans, no per sobre dels ciutadans.

Una primera conseqüència d’aquest plantejament es tradueix en participació ciutadana. L’hem enfortit i l’enfortirem: escoltant els barris, escoltant les persones, dinamitzant espais de diàleg com els consells assessors i equipaments com els centres cívics o els casals de la gent gran. I definint una nova forma de col·laboració amb les entitats i associacions per impulsar projectes des de responsabilitats compartides. 

Una segona conseqüència és l’assumpció de l’obligació de ser extremadament curosos en la gestió dels recursos i donar proritat a les persones. Estem disposats a assumir riscos, i ho farem, però no temeritats. I la conjuntura econòmica, i la realitat de moltes famílies i empreses, ens exigeix acció i responsabilitat. Hem respost amb mesures concretes: un Servei Municipal de Mediació Hipotecària per ajudar les famílies a renegociar amb les entitats bancàries; hem destinat 6,8 milions d’euros provinents del pagament avançat de tributs i d’un crèdit ICO al pagament a proveïdors; hem donat facilitats als restauradors; hem congelat les taxes als paradistes dels mercats; hem implantat una nova zonificació escolar per ampliar les opcions de les famílies a l’hora d’escollir l’educació dels fills; hem reorientat la Fira per convertir-la en un equipament potent; hem obert una nova línia de suport als artistes joves; estem millorant l’espai urbà; estem impulsat l’estalvi energètic en l’enllumenant públic... S’està fent també un treball transversal per enfortir la convivència i la cohesió, pel compliment estricte dels drets i deures associats a la ciutadania, per garantir la seguretat, novament amb la implicació d’altres administracions i de la gent... I tot plegant fent un gran esforç de contenció i d’austeritat que ens ha permès, en el context d’una conjuntura complicada i incerta, reduir el dèficit municipal: un dèficit que el juliol es preveia que a finals d’any seria de 13,5 milions d’euros i que en tancar el pressupost del 2011 haurem rebaixat entre 6 i 8 milions. És la política del present, és la política de l’acció responsable.

Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus
Març de 2012

 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.