Ban Covid19

Cerca bans

E.g., 08/04/2020
E.g., 08/04/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Dimecres 11 Març, 2020

Tenint en compte les resolucions adoptades pel Departament d’Interior i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la contenció, procedeix fer publiques per part de l’Ajuntament de Reus les següents disposicions:

1. Recordar i fer avinent a la ciutadania d’acord amb la Resolució del Departament de Salut SLT/704/2020, d'11 de març (DOGC de 11.03.2020), que resulta preceptiu,

a) Que els esdeveniments esportius, professionals i no professionals que se celebrin a la ciutat s'han de realitzar a porta tancada, excepte aquells en què hi participin menors d'edat, que hi poden anar acompanyats.

b) Que es suspenguin o ajornin les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants. Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, recreatives i qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.

Són responsables del compliment d'aquestes mesures preventives, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

2. Disposar que a totes les oficines municipals que atenen directament la ciutadana:

a) Es prendran mesures amb caràcter preventiu per tal de garantir la distància de seguretat mínima entre persones que recomanen les autoritats sanitàries.

b) Es treballarà per evitar les aglomeracions a les sales d’espera i espais comuns.

c) Es reprogramaran les cites prèvies i s’espaiarà més el temps entre les visites per evitar aquestes aglomeracions.

d) També pel mateix motiu, es repartirà l’atenció presencial del padró entre l’OAC de l’Ajuntament i les dependències de l’Antic Hospital.

3. Disposar que en relació a les activitats, equipaments i serveis municipals:

a) Se suspendrà la programació prevista als dos teatres públics de la ciutat: Teatre Fortuny i al Teatre Bartrina.

b) Es tancaran els 5 Casals municipals de la Gent Gran durant, de moment, 15 dies, en tractar-se d’equipaments adreçats a un col·lectiu de risc.

c) Se suspendran les activitats, cursos i tallers programats als 6 Centres Cívics de Reus per un període inicial de 15 dies. No obstant, les instal·lacions romandran obertes i es mantindrà el servei ordinari, respectant les mesures de protecció contingudes al punt 1 d’aquest ban.

d) També se suspendran totes les activitats culturals programades en equipaments municipals, com Biblioteques, Museus, Casals, Mas Pintat etc. que no siguin essencials per al funcionament ordinari d’aquests equipaments. En aquests casos, també es mantindrà el servei d’atenció ordinari, respectant les mesures de protecció contingudes al punt 1 d’aquest ban.

e) Es prendran mesures per limitar l’aforament als principals equipaments públics: Biblioteques, Museus i Gaudí Centre prioritàriament.

f) També es suspèn provisionalment, de moment per un període de dues setmanes, els Mercats dels Marxants, tant a la zona del Mercat Central com a la del Carrilet, així com el de Brocanters.

g) S’ extremaran les mesures de neteja i desinfecció diària al transport públic municipal.

4. Aquestes mesures seran aplicables des d’avui 12 de març per un termini de 15 dies, i podran ser prorrogades o modificades, en funció de l’evolució de les actuals circumstancies i de les disposicions i recomanacions emeses pel Departament de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya que seran oportunament posades en coneixement de la ciutadania mitjançant un nou ban.

5. Requerir de la ciutadania i de les treballadores i treballadors municipals la col·laboració, solidaritat i responsabilitat necessàries perquè les mesures més amunt esmentades  siguin plenament efectives.

Reus, a la data de signatura electrònica d’aquest document.

L’ALCALDE

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.