Borsa de lloguer

Borsa de Lloguer Social de ReusLa Borsa de Lloguer Social de Reus és un programa de mediació de l’Administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social.

La borsa facilita l’entesa directa i eficaç entre arrendatari i arrendador, ofereix avantatges econòmics, jurídics i tècnics als llogaters i garanties pel que fa al cobrament i al bon ús de l’habitatge als propietaris mitjançant la subscripció d’assegurances de caució i multirisc.

La Borsa de Lloguer de Reus està integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Aquest programa es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Accés a la borsa de lloguer

 

Qui s'hi pot acollir

 • Disposar d'un pis en condicions de ser llogat a Reus.

 Persones llogateres. Han de:

 • Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
 • Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.
 • Acreditar uns ingressos per unitat arrendatària iguals o inferiors a 5,5 vegades l’IPREM ponderat.
 • Poder demostrar ingressos regulars.
 • Cap dels membres de la unitat arrendatària pot tenir un habitatge en propietat, amb l’excepció dels majors de 65 anys.
 • Amb caràcter general, el 35 % de la suma dels ingressos determinarà el preu màxim del lloguer al qual es pot accedir.

 Avantatges

Per a les persones propietàries:

 • Confiança i atenció personalitzada.
 • Servei totalment gratuït.
 • Tramitació del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment mensual d'incidències.
 • Assegurança de caució.
 • Assegurança multirisc.
 • Tramitació d'ajuts a la rehabilitació.

Per a les persones llogateres:

 • Confiança i atenció personalitzada.
 • Servei totalment gratuït.
 • Tramitació del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment mensual d'incidències.
 • Preus assequibles. 

Línia d'ajuts 2020

En el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus «Reactivem Reus» a l'ocutbre de 2020 s'obren dues línies d'ajuts a la rehabilitació. Cliqueu sobre l'enllaç per saber-ne més.

Borsa de lloger social. Què és.
Borsa de lloger social. Què és.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.