Bústia anònima de denúncies

La Bústia anònima de denúncies de l'Ajuntament de Reus és una mesura de caràcter preventiu prevista en el Pla Antifrau aprovat pel Ple municipal el 22 de desembre de 2021.

Aquest és un canal per poder denunciar qualsevol mala pràctica dins del sector públic de l'Ajuntament de Reus, en particular amb tot allò relacionat amb la gestió de recursos finançats pel Fons Next Generation. Aquest canal us permet fer una denúncia anònima i segura.

Utilitzant l'aplicació podeu alertar-nos perquè s'investigui el cas, contribuir a la lluita contra la corrupció i a la integritat de la gestió pública.

El funcionament d’aquesta bústia s’empara en la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlament i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió Europea.

SOBRE EL SEGUIMENT:

D'acord amb el Pla antifrau de l'Ajuntament de Reus, la denúncia serà comunicada a les persones que integren la Comissió antifrau, les quals en faran el tractament i seguiment d'acord amb el contingut del propi Pla antifrau.

 
Feu una breu descripció dels fets i procureu no incorporar informació que us identifiqui. Assenyaleu com podem verificar el que ens comuniqueu i aporteu tota la documentació disponible sobre l'assumpte. S'aconsella facilitar la informació sensible mitjançant un fitxer adjunt.

Sobre les condicions d'ús:

  • La presentació de denúncies a la bústia implica que accepteu les previsions aplicables disponibles al peu de pàgina i les condicions d'ús.
  • La persona que fa la comunicació és responsable de l’ús incorrecte de la bústia anònima de denúncies i del contingut de les comunicacions formulades. L'Ajuntament de Reus restarà exempt de tota responsabilitat.
  • No es poden formular denúncies amb una finalitat diferent de la prevista a la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que vulnerin els drets fonamentals a l’honor, a la imatge i a la intimitat personal i familiar de terceres persones, que siguin contràries a la dignitat de la persona o que lesionin la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
El format òptim dels fitxers és PDF. També s’admeten les extensions TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, GIF, JPG, PNG, MP3, AVI i ZIP (màxim 16 MB).
CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per prevenir els enviaments automàtics de correu brossa.

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de l’AJUNTAMENT DE REUS amb N.I.F. P4312500D i domicili a Plaça del Mercadal, núm. 1 – 43201 Reus (Tarragona), com a Responsable del Tractament. La finalitat del tractament és atendre la seva denúncia anònima. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades. 
En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit o presencialment al domicili del Responsable del Tractament o a través de l’adreça de correu electrònic [email protected]. Addicionalment, si considera que l’Ajuntament de Reus està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT). 
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://www.reus.cat/politica-de-privacitat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.