Ple municipal 04/09//2015

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes dels dies 30.06.2015 i 13.07.2015, 01.09.2015.

2. Informació de l’Alcaldia

3. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal

4. Alcaldia. Ratificació del decret de nomenament dels membres de la Comissió de delimitació

MOCIONS DE L'ALCALDIA

5. Alcaldia Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats

6. Alcaldia Nomenament del Gerent-Coordinador de Serveis Econòmics

7. Alcaldia. Nomenament del Gerent-Coordinador de Serveis Territorials

COMISSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS

8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal a l'entitat esportiva Reus Club de Mar

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

9. Intervenció. Aprovació del Compte general de la Corporació corresponent a l'exercici 2014

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

10. Assessoria Jurídica. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al desenvolupament de projectes de ciutats intel·ligents

11. Assessoria Jurídica. Aprovació de les festes locals de Reus per a l'any 2016

12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus OOAA

13 Intervenció. Donar compte de l'informe de seguiment trimestral a data 30/06/2015 sobre el Pla d'Ajust previst al RDL 4/2012

14. Recursos Humans. Compatibilitat de l'exercici d'una activitat privada sol·licitada per una treballadora de l'Ajuntament de Reus

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

15. Salut Pública. Desestimació recurs de reposició contra sanció per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

16. Salut Pública. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos

SERVEIS PERSONALS

17. Benestar Social. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Tarragona i el Col.legi d'Enginers Industrials de Tarragona per al projecte de visites i preauditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

18. Moció de Ciutadans, sobre la problemàtica de la prostitució a l'Avinguda de Salou

19. Moció de Ciutadans, per a l'actualització i l'ampliació de la pàgina web municipal

20. Moció d'ERC-MES-MDC-Avancem, per l'elaboració d'una Ordenança de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana que substitueixi l'actual Ordenança de tinença d'animals

21. Moció d'ERC-MES-MDC-Avancem, per conformar el sistema municipal de biblioteques

22. Moció d'ARA Reus, per la implantació de sistemes farmacològics que eviten la proliferació de coloms

23. Moció d'ARA Reus, per la instauració d'un nou model de gestió pel subministrament en règim d'arrendament de l'enllumenat de Nadal

24. Moció de la CUP, per eliminar el requisit de dos anys d'empadronament per accedir als programes de l'Ajuntament de Reus

25. Moció de la CUP, per la reforma del Reglament orgànic de l'Ajuntament i el Reglament de participació

26. Moció del PSC-CP, per sancionar els bancs que tinguin pisos buits a la ciutat

27. Proposta del PSC-CP, per la construcció de l'estació intermodal de tren al sud de l'Aeroport de Reus

28. Moció del PP, envers la col·locació de les banderes oficials a l'exterior de l'Ajuntament de Reus

29. Moció del PP, envers les subvencions i publicitat institucional de les empreses municipals i Ajuntament de Reus als mitjans de comunicació

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.