Ple municipal 06/11/2015

Cerca Canal Ajuntament

E.g., 01/03/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta del dia 16.10.2015

2. Informació de l’Alcaldia

MOCIONS DE L'ALCALDIA

3. Moció de l'Alcaldia. Donar compte de distintes resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.

4. Moció de l'Alcaldia. Ratificació de distintes resolucions de l'Alcaldia en matèria d'organització municipal.

5. Moció de l'Alcaldia. Ratificar la fusió per absorció del Centre Oftalmològic de Reus, SL per part del Centre MQ Reus, SA i la modificació de l'article 2 dels estatuts socials d'aquesta darrera societat.

6. Moció de l'Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes i entitats.

7. Alcaldia. Nomenament del Gerent-Coordinador de Serveis a la persona.

SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME

8. Gestió Urbanística. Aprovació del Text refós de la modificació puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació urbana de Reus que afecta a terrenys situats a la C-14 Autovia de Salou pk 4.7 i a l’entorn del Cementiri.

9. Via Pública i Medi Ambient. Imposició de sancions per infracció de la normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.

SERVEIS A LA PERSONA

10. Ensenyament i Política Lingüística. Addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Reus per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2015-2016.

11. Salut Pública. Ratificació de l'addenda al conveni subscrit entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Reus pel “Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva”.

12. Cultura i Joventut. Bases del premi pel disseny de la marca de Capital de la Cultura Catalana 2017.

13. Cultura i Joventut. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l'Ajuntament de Reus en relació als equipaments Teatre Fortuny i Teatre Bartrina per al suport a la seva programació d'arts escèniques i música durant l'any 2015.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

14. Proposta d'ERC-MES-MDC-AVANCEM, sobre els atacs a la normativa catalana sobre pobresa energètica.

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

15. Moció del PSC-CP, per a l'obertura de la totalitat de places de la residència Marià Fortuny.

16. Moció del PSC-CP, en relació a la dinamització de l'aeroport de Reus.

17. Moció d'ARA REUS, pel restabliment del dipòsit judicial forense a Reus.

18. Moció del PP, envers incloure la partida pressupostària per la realització d'un espai municipal al Barri Montserrat.

19. Moció de CIUTADANS, sobre ajudes per la contractació d'aturats.

20. Moció de CIUTADANS, sobre els concursos públics.

21. Moció de la CUP, sobre Reus, Capital de la Cultura Catalana 2017.

22. Moció de la CUP, per demanar que la Corporació iniciï un estudi per municipalitzar serveis externalitzats.

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.