Funcionament intern de l’administració

Amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma s'han decretat serveis mínims per garantir la prestació dels serveis essencials per al funcionament de l'Ajuntament, que s'han anat adaptant a les circumstàncies i les possibilitats de cada moment. S'ha desplegat el pla municipal de teletreball per al conjunt de la plantilla de treballadors i treballadores municipals.

D'acord amb les disposicions del reial decret 537/2020, de pròrroga de l'estat d'alarma, des de dilluns 1 de juny es reprenen els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de l'Ajuntament de Reus que haguessin quedat suspesos el 14 de març. La instrucció de secretaria 04/2020 informa d'aquesta represa amb caràcter general.

S'na reprès les reunions dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Reus (plens, juntes de govern local i comissions informatives) a través de mitjans telemàtics no presencials, així com els consells d’administració de les societats municipals.

Reunions del Ple i d'altres òrgans col·legiats (web)

L'Arxiu Municipal reobre les seves instal·lacions a partir del 8 de juny. Mitjançant cita prèvia l'atenció es concentrarà - en un primer moment-  en dos dies: dimarts i dijous. L'horari serà de 9:00 h a 14:00 h. L'accés es donarà per ordre de sol·licitd, amb pritoritat de les peticions d'informació i les còpies de documents per a procediments administratus. Si es vol més informació podran trucar al telèfon 977 010 054 o adreçar-se al mail de l'Arxiu Municipal arxiumunicipal@reus.cat

Resolucions administratives

Adhesió de Reus al Manifest dels ens locals davant de la crisi del coronavirus (25.03.2020)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.