Impostos i taxes i terminis especials

S’ha ajornat el pagament d’impostos i taxes. S'ha posposat per un període mínim de 3 mesos el pagament dels següents impostos i taxes: Impost de béns immobles, Impost de vehicles de tracció mecànica, Taxa de recollida d’escombraries i Taxa de gual.

Noves exempcions fiscals

Noves exempcions fiscals per a la reactivació econòmica de determinats sectors de la ciutat afectats per les conseqüències de les mesures adoptades per a la contenció de la pandèmia. Les mesures se sumen a les accions incloses al Pla de Reactivació Econòmica i Social de Reus.

  • S'amplia el període d'exempció del pagament de la taxa d'ocupació de via pública, inicialment previst del 15 de març al 30 de setembre, a l'1 d'octubre al 31 de desembre. Igualment, l'exempció, inicialment prevista per als establiments de restauració amb terrassa i als marxants, també s'ha ampliat a ocupacions temporals de la via pública com barraques, casetes de venda, xurreries o circs.
  • En relació al preu públic pel servei de la recollida de residus, s'acorda l'exempció del pagament als establiments de restauració i als establiments d'espectacles, sales de joc i establiments recreatius per al període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre. Per a la resta de sectors econòmics afectats per tancament administratiu com a mesura de contenció de la pandèmia, el preu públic no s'aplicarà en la part proporcional al temps de tancament.

Pagament flexible

L'ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local s'ha modificat amb l'objectiu de facilitar que la pràctica totalitat de contribuents que tinguin dificultats de pagament dels tributs municipals puguin acollir-se als sistema de pagament fraccionat o ajornament sense necessitat que se'ls requereixi un aval. La modificació de l'ordenança ha elevat de 3.000 a 6.000 euros el límit del deute a partir del qual no caldrà que es presenti l'aval per acollir-se als sistemes de pagament més flexibles.

Dinamització del mercat de l'habitatge

La regulació vigent de l'IBI preveu un recàrrec del 50% de l'impost als immobles desocupats, que en l'ordenança es defineixen com aquells que porten més de 2 anys sense ningú empadronat ni serveis de subministrament contractats. La nova modificació de l'ordenança aprovada pel ple amplia la qualificació d'immoble desocupat a aquells que, tot i disposar de contracte de subministrament d'aigua, no presenten consums durant un període de dos anys.

Preguntes freqüents sobre el pagament d'impostos i taxes (web)

Preguntes freqüents sobre moratòries i suspensió de terminis, embargaments, etc... (web)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.